Opschorting: uitstellen van de eigen prestatie

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Partijen kunnen over en weer elkaars schuldenaar en schuldeiser zijn, zoals bij een koopovereenkomst. De verkoper levert een product en de koper betaald om het product te ontvangen. Wanneer één van de twee partijen niet nakomt, dan zal de ander geneigd zijn de eigen prestatie achter te houden. Het uitstellen van de eigen prestatie heet juridisch opschorten. Flinck Advocaten over opschorting.

De voorwaarden

Om een eigen prestatie als schuldenaar op te schorten gelden de volgende voorwaarden:

  1. Niet-nakoming: Opschorting is een reactie van een schuldenaar op de (gedeeltelijke) niet-nakoming door de schuldeiser van zijn prestatie. Het is niet vereist dat deze niet-nakoming verwijtbaar is.
  2. Opeisbare vordering: Een schuldenaar kan opschorten indien zijn vordering op de schuldeiser opeisbaar is. Bijvoorbeeld omdat de schuldeiser een leveringstermijn heeft laten verstrijken.
  3. Proportioneel: Er kan slechts worden opgeschort tot aan de hoogte van de eigen vordering op de schuldeiser.
  4. Connexiteit: Er dient voldoende samenhang tussen beide prestaties te bestaan. Bijvoorbeeld omdat de prestaties uit dezelfde rechtsverhouding voortkomen of omdat partijen regelmatig zaken hebben gedaan.
  5. De schuldenaar die wil opschorten verkeert zelf niet in verzuim jegens zijn schuldeiser.

Hoewel niet-nakoming het uitgangspunt is voor opschorting, kan ook de vrees voor niet-nakoming opschorting rechtvaardigen. Dat geldt bij zgn. wederkerige overeenkomsten zoals een koopovereenkomst. Dus de partij die eigenlijk als eerste behoort te presteren, kan toch zijn prestatie opschorten vanwege een vermoeden dat de ander zijn verplichting niet zal nakomen.

Opschorting ook bij schade

Een schuldenaar kan zijn prestatie opschorten indien zijn schuldeiser schade aan hem heeft toegebracht. Dit terwijl de omvang van schade vaak niet op voorhand vaststaat en nog onduidelijk kan zijn. Toch is opschorting dan mogelijk, zo oordeelde de Hoge Raad. Schadevergoeding is namelijk opeisbaar vanaf het tijdstip dat de schade is geleden. Zolang die schade niet wordt vergoed door de schuldeiser, kan de benadeelde schuldenaar zijn eigen prestatie aan de schuldeiser opschorten.

Opschorting op eigen risico!

Let op! Opschorting komt voor eigen risico. Staat na een rechtszaak vast dat de schuldenaar ten onrechte zijn prestatie heeft opgeschort, dan verkeert hij in verzuim. Hij heeft dan ten onrechte nagelaten om tijdig te presteren. Zo’n tekortkoming kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Meer informatie?

Opschorting kent meerdere voorwaarden en gevolgen. Ook bestaan er meerdere soorten, zoals het retentierecht. Wilt u meer informatie over opschorting, aarzel dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: info@flinckadvocaten.nl