Go to Top

Onverschuldigde betaling

Onverschuldigde betalingOnverschuldigde betaling doet zich vaker voor dan u denkt. Onlangs boekte Paypal nog een bedrag van $92,233,720,368,547,800 over naar een nietsvermoedende Amerikaan. Gelukkig ging het hier om een eenvoudig te herstellen bijboeking op een paypal account.

In het geval u geld overmaakt naar een verkeerde bankrekening heeft u onverschuldigd aan die rekeninghouder betaald. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over onverschuldigde betaling.

 

Terugvorderen

De wet bepaalt in artikel 6:203 BW dat u het geld kunt terugvorderen van degene die het onterecht op zijn rekening heeft ontvangen. In beginsel heeft u dus recht op terugbetaling.

Snel handelen

Het is van groot belang dat u snel advies inwint bij een ondernemingsrecht advocaat die voor u het geld kan terughalen. Het risico bestaat namelijk dat de rekeninghouder het geld opmaakt of niet meer kan terugbetalen of onverhoopt zelfs failliet gaat.

Indien het om een grote som geld gaat, is het raadzaam om op de kortst mogelijke termijn conservatoir beslag te laten leggen op de bankrekening waar het geld naartoe is overgemaakt. Nadat het beslag is gelegd kunt u in een (kort geding) procedure het geld terug vorderen.

Onverschuldigde betaling in geval van faillissement

Is de ontvanger van het onverschuldigd betaalde bedrag failliet dan liggen de zaken gecompliceerder.

Heeft u op de rekening van de gefailleerde betaald na datum faillissement dan zal u de curator ervan moeten overtuigen dat er sprake is van onverschuldigde betaling. In dat geval heeft u een redelijke positie. U heeft voorrang op de concurrente crediteuren maar komt wel na de preferente boedelschuldeisers aan de beurt.

In het geval er sprake is van een onmiskenbare vergissing heeft u als onverschuldigde betaler iets meer geluk. De Hoge Raad heeft namelijk in diverse uitspraken overwogen dat:

“in het geval waarin tussen de gefailleerde en degene die aan hem betaalde geen rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan die tot de betaling aanleiding gaf, en waarin de betaling slechts het gevolg is van een onmiskenbare vergissing, dient de curator, wanneer hij wordt geconfronteerd met een zodanige vergissing, in overeenstemming met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd, mee te werken aan het ongedaan maken van die vergissing

In dat geval kunt u als ‘super preferente’ schuldeiser uw vordering te gelde maken bij de curator. De curator zal u dan met voorrang op alle andere schuldeisers het geld moeten terugbetalen.

Heeft u op de rekening van de gefailleerde betaald voor datum faillissement en is de schuldenaar intussen failliet gegaan dan heeft u de meest beroerde positie. U bent dan concurrent crediteur in het faillissement en hebt dan minder dan 5% kans dat u ooit nog betaald wordt.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het onverschuldigde betaling? aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: vreeswijk@flinckadvocaten.nl.

About Mathieu Vreeswijk

Mathieu Vreeswijk houdt zich met name bezig met de civielrechtelijke procespraktijk. Na jarenlange ervaring te hebben opgedaan bij gerenommeerde advocatenkantoren legt hij zich bij Flinck Advocaten toe op het vastgoedrecht, verbintenissenrecht, beslag- en executierecht en zekerheden.