Go to Top

Ontslag op staande voet

ontslag op staande voetOntslag op staande voet geven, dient u als werkgever voorzichtig mee te zijn. Alleen als er sprake is van een dringende reden kan de arbeidsrelatie zonder inachtneming van de wettelijke opzegtermijn worden beëindigd. Op het moment dat later blijkt dat die dringende reden afwezig was, bestaat er een betalingsverplichting voor het achterstallige loon. Het is daarom belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen.

Advocaat arbeidsrecht mr. M.F.A. Vreeswijk van advocatenkantoor Flinck Advocaten te Amsterdam over ontslag op staande voet.

Dringende reden

Voor een succesvol ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. De wet spreekt van een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Bij de beoordeling of sprake is van een dergelijke dringende reden dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Omstandigheden die moeten worden meegewogen zijn in eerste instantie de aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt. Daarbij moet de aard van de dienstbetrekking in beschouwing genomen worden. Daarnaast moeten de persoonlijke factoren van de werknemer worden meegewogen zoals de duur van het dienstverband, de leeftijd en de gevolgen van het ontslag op staande voet.

Redenen ontslag op staande voet?

  • Een werknemer die regelmatig onder invloed is van alcohol of drugs tijdens het werk;
  • Diefstal, bedrog, mishandeling of andere strafrechtelijke vergrijpen;
  • Het openbaar maken van bedrijfsgeheimen;
  • Frauderen met het Curriculum Vitae
  • Werkweigering
  • Regelmatig te laat komen

Onverwijld

Tussen de gedraging die kan worden aangemerkt als dringende reden en het ontslag mag niet te veel tijd zitten. De wet spreekt van een aanzegging die onverwijld moet plaatsvinden. Bij de aanzegging moet u aangeven wat als dringende reden wordt aangemerkt.

Opzegbrief

Het is raadzaam om het mondeling gegeven ontslag schriftelijk te bevestigen. De bevestiging van het ontslag geeft u in een ontslagbrief. In een eventuele procedure (waarbij door de werknemer een beroep wordt gedaan op de vernietigbaarheid van het ontslag) zal de werkgever de in de ontslagbrief genoemde grondslag moeten bewijzen. Het is dus raadzaam om met een advocaat arbeidsrecht te bepalen wat u precies als dringende reden aanvoert in de brief. U kunt ongewenst een groot bewijsprobleem naar u toe halen door het verkeerd formuleren van de grondslag van de dringende reden voor ontslag.

Advocaat arbeidsrecht

Heeft u nog vragen over het ontslag op staande voet? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat arbeidsrecht mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 230 of per e-mail: vreeswijk@flinckadvocaten.nl.