Ontbinding van een VOF, waardering en verdeling van het bedrijf

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Ontbinding van een v.o.f. (vennootschap onder firma) leidt vaak tot een langdurige conflicten. Het onderwerp van geschil is vaak hoe de zaak moet worden gewaardeerd en verdeeld. Toch blijkt vaak dat er veel meer speelt en naast de waarde van het bedrijf nog tal van andere aspecten de aandacht verdienen. Het is van groot belang dat u tijdig advies inwint over uw rechten en plichten bij het ontbinden van een v.o.f. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten te Amsterdam over de ontbinding van een v.o.f., verdeling en waardering van het bedrijf.

Waarom een v.o.f.?

Door startende ondernemers wordt vaak gekozen voor een v.o.f. Een Vennootschap onder Firma (v.o.f.) is een samenwerkingsverband waarbij twee of meer personen de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam zijn aangegaan. De reden dat voor een v.o.f. wordt gekozen is gelegen in de eenvoudige oprichting daarvan, namelijk bij (onderhandse) overeenkomst. Het is dus niet noodzakelijk om naar een notaris te gaan. Bij het beëindigen van de activiteiten blijkt het echter vaak een van de meest gecompliceerde ondernemingsvormen te zijn. Het is daarom van groot belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen partijen. Ook wanneer de v.o.f. gedeeltelijk wordt voortgezet door twee of meer achterblijvende vennoten. In dat geval is het van groot belang om te letten op aansprakelijkheden van de uittredende vennoot.

Verdeling en waardering

Nadat de vennoten tot de conclusie zijn gekomen dat zij uit elkaar gaan, zal de v.o.f. moeten worden ontbonden. Na ontbinding van de v.o.f. ontstaat er een zogenaamde (eenvoudige) gemeenschap. Deze gemeenschap zal moeten worden gewaardeerd en verdeeld. In de meeste gevallen worden deze stappen tegelijk genomen en in één overeenkomst geregeld. Een ondernemingsrecht advocaat kan u daarbij helpen.

De waarde van het bedrijf kan op diverse manieren worden bepaald. De meest gebruikelijke methoden zijn de volgende:

  • intrinsieke waarde
  • rentabiliteitswaarde
  • vermogensverhoudingemethode
  • goodwill-methode
  • discounted cashflow methode

Vaak zal gaan om een combinatie van enerzijds het waarderen van de verschillende activa, zoals de bedrijfsmiddelen op de balans en anderzijds de goodwill. Van goodwill kan sprake zijn doordat het bedrijf bijvoorbeeld een grote klantenportefeuille heeft of grote opdrachten heeft waar nog jaren aan gewerkt en daarmee verdiend kan worden. Goodwill behelst vaak een vergoeding voor de reeds aanwezige verdiencapaciteit in de toekomst.

Procedure

In het geval dat de vennoten er onderling niet uitkomen is het raadzaam om tijdig advies in te winnen bij een advocaat die voor u kan onderhandelen of een procedure aanhangig kan maken voor de ontbinding en verdeling van de v.o.f. Bij tijdig advies voorkomt u dat er nodeloos langslepend proces ontstaat. Heeft u nog vragen over het ontbinden van een v.o.f neem dan contact op met Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].

Mathieu Vreeswijk

Mathieu Vreeswijk

Advocaat

Bij Flinck Advocaten houdt Mathieu zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, beslag, executie en faillissementsrecht.