Onrechtmatige concurrentie, zonder concurrentiebeding

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Wanneer tussen de werkgever en werknemer geen concurrentiebeding is overeengekomen kan er na het eindigen van het dienstverband toch sprake zijn van onrechtmatige concurrentie. Zo werd recentelijk nog beslist in een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Voordat sprake is van onrechtmatige concurrentie dient wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over onrechtmatige concurrentie.

Zonder concurrentiebeding is het in beginsel toegestaan te concurreren

Uitgangspunt is dat na het eindigen van het dienstverband het een werknemer vrij staat om concurrerende werkzaamheden te verrichten. Er is namelijk geen wettelijke bepaling die de ex-werknemer verbiedt om soortgelijke werkzaamheden te verrichten. Daarom is het als werkgever vaak raadzaam om wel gebruik te maken van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Zonder concurrentiebeding kan concurreren toch onrechtmatig zijn

Wanneer de werknemer stelselmatig klanten benadert die duurzaam met de voormalige werknemer zijn verbonden, en daarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en gegevens die de werknemer heeft verkregen bij zijn voormalige werkgever kan er toch sprake zijn van ‘onrechtmatige concurrentie’, zo werd beslist in een oude uitspraak van de Hoge Raad (HR 9 december 1955, NJ 1956,157). In deze uitspraak zijn een aantal criteria geformuleerd.  Zo moet er sprake zijn van:

  • het stelselmatig en substantieel afbreken van het duurzame bedrijfsdebiet van de voormalige werkgever;
  • dat de oud werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst mee heeft helpen opbouwen;
  • met de hulpmiddelen die hij daartoe vertrouwelijk van zijn werkgever ter beschikking kreeg.

Advocaat arbeidsrecht

Wilt u meer informatie over een onrechtmatige concurrentie, of bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht voor advies over een concurrentiebeding? Neem vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]