Mondeling vonnis

Geplaatst door: Willem van Agt

Als partijen een geschil met elkaar hebben, kan ervoor worden gekozen om naar de rechter te gaan. In zo’n geval bepaalt de rechter de uitkomst door middel van een uitspraak. Dit heet een vonnis. Voorheen gebeurde dit altijd schriftelijk, maar sinds 1 september 2017 is het mogelijk om ook mondelinge uitspraak te doen. Advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten licht het u verder toe.

Wanneer kan een mondelinge uitspraak

Tot 1 september 2017 had de rechter al de mogelijkheid om voor tussenvonnis mondeling uitspraak te doen. Na inwerkingtreding van artikel 30p Rv kan nu ook een eindvonnis worden gewezen door middel van een mondelinge uitspraak. Dit betekent dat er ter zitting direct uitspraak wordt gedaan. Na de mondelinge behandeling, waar partijen hun stellingen en standpunten mondeling kunnen toelichten en verdedigen, doet de rechter meteen uitspraak. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor de eerste aanleg. In een hoger beroep procedure of cassatie kan dit niet. In zulke gevallen zal de uitspraak altijd schriftelijk moeten worden gedaan.

Niet elke situatie leent zich voor een uitspraak ter zitting. Uit een uitspraak van de Hoge raad blijkt dat in het algemeen een mondelinge uitspraak zich leent voor spoedeisend situaties. En wel zo spoedeisend, dat een schriftelijke uitspraak niet kan worden afgewacht. Dit is echter geen hard vereiste voor het doen van mondelinge uitspraak. In de praktijk wordt tegenwoordig geregeld mondeling uitspraak gedaan in ‘eenvoudige zaken’. Waardoor de rechter al een mening heeft kunnen vormen tijdens de zitting en dit vrij gemakkelijk kan onderbouwen. Hierdoor wordt de doorlooptijd van de procedure verkort en het zorgt direct voor meer duidelijkheid bij partijen. Met kortere procedures, kunnen meer uitspraken worden gedaan.

Vereisten mondelinge uitspraak

Daarnaast gelden er een aantal vereisten voor het doen van een mondelinge uitspraak. Ten eerste moeten alle partijen bij de mondelinge behandeling zijn verschenen. Alle partijen moeten dus op de zitting aanwezig zijn. Ten tweede moet de mondelinge uitspraak achteraf binnen 2 weken worden vastgelegd in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal moet vervolgens door de rechter worden ondertekend en heeft executoriale kracht. Deze schriftelijke uitwerking moet door dezelfde rechter als die van de mondelinge uitspraak worden opgemaakt. En als laatste moet in het proces-verbaal worden vermeld welke gronden de rechter voor zijn beslissing heeft. Belangrijk daarbij is dat het alleen kan gaan om gronden die ook al ter zitting zijn besproken. Alleen de gronden die in de mondelinge uitspraak zijn genoemd, kunnen in het proces-verbaal worden opgenomen.

Een mondelinge uitspraak moet overigens direct tijdens of een het einde van de mondelinge behandeling worden gewezen. Niet (pas) enkele dagen later. Een rechter kan dus niet achteraf partijen bellen en een mondelinge uitspraak doen.

Hoger beroep tegen mondelinge uitspraak

Ook tegen een mondelinge uitspraak staat een rechtsmiddel open. Partijen ontvangen na het mondelinge vonnis nog een schriftelijke uitwerking hiervan: een proces-verbaal. Hiertegen staat ‘gewoon’ hoger beroep open met de gebruikelijke termijnen daarvoor.

Meer over mondelinge uitspraak

Heeft u vragen over beslag- en executierecht of over de mogelijkheid van een mondelinge uitspraak? Of wilt u meer weten over het voeren van civiele procedures? Neemt u dan gerust contact op met gespecialiseerd procesadvocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].