Meerwerk: wie draait er op voor extra werkzaamheden?

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Het komt in de praktijk veel voor dat partijen voor een opdracht op voorhand een prijs afspreken. Voor alle betrokkenen partijen biedt dit zekerheid. Het is immers bekend waar je voor betaald en welke werkzaamheden daarvoor gedaan worden. Maar, vaak is de hoeveelheid werk lastig in te schatten. En spelen, vooral bij grote(re) opdrachten, veel factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan: (het verkrijgen van) vergunningen, de te gebruiken materialen en de weersomstandigheden. Ook komt het (vaak) voor dat de opdrachtgever tijdens de opdracht allerlei wijzigingen wenst, of de opleverdatum wenst te vervroegen. Dit zorgt voor meerwerk. Maar, wie moet dit meerwerk betalen? Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over de vergoeding van meerwerk bij aangenomen werk.

Wat is meerwerk?

Kort gezegd, omvat meerwerk de werkzaamheden voor de opdrachtnemer die bovenop de werkzaamheden komen hij bij het aangaan van de overeenkomst voorzag. Vaak wordt een opdrachtnemer tijdens een opdracht geconfronteerd met meerwerk. Bijvoorbeeld omdat er onverwachte werkzaamheden nodig blijken, of omdat de opdrachtgever een andere keuze maakt voor het te gebruiken materiaal of het ontwerp.

“Meerwerk kan worden omschreven als een verrichting van de aannemer die uitgaat boven zijn verplichting om het […] omschreven werk uit te voeren, zodat de aannemer voor het doen van deze verrichting recht heeft op bijbetaling boven de overeengekomen aannemingssom” (RvA, 14 juli 1999, nr. 21.097).

Meerwerk en minderwerk

Tegenover meerwerk staat zogenaamd minderwerk. Minderwerk ziet op werkzaamheden die niet zijn, of niet behoefden te worden, uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een uitbouw die niet langer hoefde te worden geplaatst, of het gebruik van goedkope(re) materialen. Als er naast meerwerk sprake is van dergelijk minderwerk, mogen deze vorderingen met elkaar worden verrekend. Dit betekent dat, de vordering uit meerwerk en de schuld uit minderwerk tegen elkaar mogen worden ‘weggestreept’. Beide verbintenissen gaan dan hun gezamenlijk beloop teniet.

Wie draait er op voor de extra kosten?

Artikel 7:755 BW bepaalt dat de opdrachtnemer in geval van een door de opdrachtgever gewenste toevoeging of verandering in het werk alleen een verhoging van de prijs kan vorderen, wanneer hij de opdrachtgever heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever dat uit zichzelf had moeten begrijpen. Met andere woorden: de opdrachtnemer moet de opdrachtgever expliciet wijzen op de extra kosten die mer het meerwerk zijn gemoeid. Anders draait hij mogelijk zelf op voor de gemaakte kosten! Zo ook in een recente zaak voor de rechtbank Amsterdam:

Albemarle vs. Croonwolter&dros

In een recente procedure oordeelde de rechter dat de opdrachtgever niet, of onvoldoende, van de extra kosten op de hoogte was gebracht. Chemiebedrijf Albemarle heeft elektrobedrijf Croonwolter&dros ingeschakeld voor het ombouwen van een productielijn. Daarvoor hadden zij vooraf een (vaste) prijs afgesproken. Volgens Croonwolter&dros liepen de kosten tijdens de klus echter flink op, omdat Albemarle met veel wijzigingen kwam en het werk sneller moest worden uitgevoerd.

Croonwolter&dros stuurde daarom een extra factuur van maar liefst 300.000 euro. Albemarle weigerde deze te betalen. De rechtbank stelde het chemiebedrijf voor het grootste deel in het gelijk. Croonwolter&dros krijgt slechts ongeveer 30.000 euro van het meerwerk vergoed. In de contractuele afspraken stond namelijk dat Albemarle vooraf schriftelijk met meerwerk moest instemmen voordat dit zou worden vergoed. Voor het merendeel van de gefactureerde kosten is niet vast komen te staan dat Albemarle van de extra kosten op de hoogte was gebracht.

Advies: duidelijke communicatie

De wettelijke regeling is gericht op bescherming van de opdrachtgever. Daarom mag er ook niet te nadele van de opdrachtgever van artikel 7:755 BW worden afgeweken. De opdrachtgever moet de gelegenheid krijgen om te beslissen of hij het meerwerk, ondanks de hogere prijs, door de aannemer wil laten uitvoeren.

Wordt u geconfronteerd met meerwerk bij de de uitvoering van werkzaamheden? Wijs uw opdrachtgever voordat u meerwerk uitvoert, duidelijke en expliciet op de daarmee gemoeide kosten. Daarmee voorkomt u dat u zelf voor de kosten van extra uitgevoerde werkzaamheden opdraait.

Advocaat verbintenissenrecht

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Of wordt u geconfronteerd met meerwerk tijdens een door u aangenomen opdracht? Neem dan gerust contact op met gespecialiseerd advocaat verbintenissenrecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]