Medehuur: contractueel of wettelijk medehuurderschap

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Mag een huurcontract voor woonruimte, zonder toestemming van de verhuurder, door een huurder worden overgedragen? Om deze vraag te beantwoorden moet onderscheid gemaakt worden tussen contractueel medehuurderschap of wettelijk medehuurderschap. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten  over contractueel- en wettelijk medehuurderschap. 

Wettelijk medehuurderschap

Op grond van de wet kan in de volgende gevallen medehuurderschap ontstaan, door:

  • het huwelijk (7:266 BW), wanneer de (hoofd)huurder trouwt wordt automatisch de echtgenoot medehuurder;
  • een duurzame gemeenschappelijke huishouding (7:267 BW).

In het tweede geval, dat een huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding met iemand voert, zal na verloop van twee jaren de verhuurder kunnen worden verzocht om schriftelijk in te stemmen met het medehuurderschap. In het geval de verhuurder deze instemming weigert, kan instemming in een procedure bij de Kantonrechter worden afgedwongen.

De Kantonrechter zal de gemeenschappelijke duurzame huishouding toetsen aan drie aspecten, namelijk of:

  • er gedurende twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft bestaan;
  • de hoofdhuurder niet enkel het doel heeft gehad de andere bewoner medehuurder te maken;
  • de aanstaande medehuurder voldoende financiële waarborg biedt om de huur te betalen.

Indien komt vast te staan dat is voldaan aan alle bovenstaande aspecten zal de Kantonrechter de toestemming aan de huurder verlenen.

Contractueel medehuurderschap

Naast het wettelijke medehuurderschap bestaat nog het contractuele medehuurderschap. Het ligt al in de naam besloten. Het contractueel medehuurderschap ontstaat wanneer u een huurcontract heeft gesloten met meerdere huurders. Daarbij is relevant wie er staan vermeld in het huurcontract. In het geval daar twee huurders op staan vermeld is er sprake van een drie partijenovereenkomst en zorgt voor contractueel medehuurderschap. Het grote verschil tussen contractueel medehuurderschap en wettelijke medehuurderschap is dat het niet van rechtswege eindigt. Voor het wijzigen van een drie partijenovereenkomst is namelijk altijd instemming van alle partijen vereist.

Gevolgen medehuurderschap

De meest relevante gevolgen van het medehuurderschap zijn de volgende:

  • Iedere huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van het huurcontract. Zo zijn de (hoofd)huurder en de medehuurder hoofdelijk gehouden de huur (op tijd) te voldoen;
  • Bij vertrek of overlijden van de hoofdhuurder wordt de medehuurder van rechtswege hoofdhuurder;
  • Een medehuurder geniet, evenals de hoofdhuurder, huurbescherming.

Misbruik van wettelijk medehuurderschap

Voor de verhuurder biedt het medehuurderschap extra financiële waarborgen. Aan de andere kant ontstaat een extra vorm van huurbescherming. In dichtbevolkte gebieden zoals Amsterdam is het dan ook niet zelden het geval dat een huurder een ander zijn medehuurder wil maken met het doel het huurcontract aan hem over te dragen. In dat geval is het zaak dat u als verhuurder in actie komt.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over medehuurderschap of wordt u geconfronteerd met een huurder die ten onrechte een medehuurder naar voren schuift, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met  Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]