Kort geding procedure

Geplaatst door: Vincent Melens

Een kort geding procedure biedt uitkomst als u snel een rechterlijke beslissing nodig heeft in een spoedeisende kwestie. Een gewone (bodem)procedure neemt al snel enkele maanden of soms zelfs jaren in beslag. In een kort geding procedure doet de voorzieningenrechter meestal al binnen enkele weken uitspraak zodat u snel een (voorlopig) oordeel heeft van de rechter. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over het verloop van een kort geding procedure.

Dagvaarding

Een kort geding procedure start met het aanvragen van een zittingsdatum. Daarvoor stuurt de advocaat van de eisende partij een concept dagvaarding naar de griffie van de rechtbank die vervolgens een datum bepaalt voor de mondelinge behandeling. Meestal is dit binnen enkele weken, maar in hele spoedeisende zaken kan het zelfs binnen enkele dagen.

Kort geding zitting

Tijdens de zitting krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Bij een kort geding zitting is de gedaagde partij niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Het is echter wel aan te raden om een advocaat in de arm te nemen die ervaring heeft met het voeren van kort geding procedures.

De voorzieningrechter zal tijdens de zitting meestal laten doorschemeren hoe hij tegen de zaak aankijkt met de bedoeling om partijen tot elkaar te brengen en het geschil onderling te laten schikken. In dat geval wordt de zitting even onderbroken en krijgen partijen ‘op de gang’ de gelegenheid om tot een minnelijke regeling te komen. Als partijen het echter nog steeds niet eens kunnen worden, dan zal de voorzieningenrechter op een korte termijn een uitspraak doen.

Kort geding vonnis

Vaak doet de rechter binnen enkele weken al een uitspraak. In zeer spoedeisende zaken kan dit ook binnen enkele dagen of in bijzondere gevallen zelfs dezelfde dag nog. Het kort geding vonnis bevat een zogenaamd voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter en blijft gelden totdat er in een eventuele bodemprocedure een definitief oordeel wordt gegeven.

Hoger beroep kort geding vonnis

Nadat het vonnis is gewezen hebben partijen slechts vier weken de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter, waarbij de mogelijkheid bestaat om een zogenaamd spoedappel in te stellen. Meer informatie hierover vindt u in het Procesreglement kort gedingen.