Go to Top

Koopovereenkomst onroerend goed

Bij de koop en verkoop van particulier onroerend goed wordt vaak gebruik gemaakt van een standaardovereenkomsten. Te denken valt aan het modelcontract van de NVM. Bij commerciële vastgoed transacties zijn in de aankoopfase in de regel al advocaten betrokken en levert Flinck Advocaten altijd maatwerk.

Bij koop en verkoop van particulier onroerend goed wordt geregeld advies gevraagd over ontbindende voorwaarden, wettelijke bedenktijd, inschrijving van de koopovereenkomst en boetes bij ontbinding. Advocaat vastgoedrecht mr. M.F.A. Vreeswijk van advocatenkantoor Flinck Advocaten te Amsterdam over de koopovereenkomst onroerend goed.

Ontbindende voorwaarden en financieringsvoorbehoud

In de koopovereenkomst worden vaak ontbindende voorwaarden opgenomen in het kader van de financiering, het financieringsvoorbehoud. De toezegging van de hypotheekbank is meestal nog niet binnen op het moment de woning wordt gekocht. Met een financieringsvoorbehoud kunnen de kopers toch de overeenkomst sluiten maar zijn zij niet gebonden op het moment dat zij de financiering niet rond kunnen krijgen. Let daarbij goed op dat bij een beroep op het financieringsvoorbehoud “goed gedocumenteerd” aannemelijk moet worden gemaakt dat geen financiering kon worden verkregen.

Wettelijke bedenktijd

Op grond van de wet hebben de particuliere kopers van een woonhuis drie dagen de tijd om zich te bedenken. De bedenktijd gaat in op de dag nadat het koopcontract is getekend. In het weekend of op feestdagen wordt er anders geteld, klik hier voor een handige tabel.

Binnen deze drie dagen mag de koper zonder opgave van redenen te kennen geven dat hij van de koop afziet. Het gevolg daarvan is dat de koopovereenkomst is ontbonden. Het is raadzaam om op een later moment te kunnen bewijzen dat deze kennisgeving heeft plaatsgevonden. Vraag daarom altijd een ontvangstbevestiging of maak gebruik van een deurwaarder voor de kennisgeving.

Schriftelijkheidsvereiste

De koopovereenkomst voor de aanschaf van een woonhuis kan op grond van de wet enkel schriftelijk worden aangegaan. Let hierbij goed op dat het gaat om:

  • Een tot bewoning bestemde onroerende zaak (of een gedeelte daarvan);en
  • Een koper die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Wanneer de koopovereenkomst niet schriftelijk is aangegaan komt deze niet tot stand. Wanneer niet aan de bovengenoemde criteria is voldaan kan de koopovereenkomst wel mondeling tot stand komen.

Inschrijven van de koopovereenkomst (vormerkung)

Als u een woning koopt zal de notaris (of makelaar) aan u vragen of u de koopovereenkomst wilt inschrijven bij het Kadaster. Het advies van de vastgoed advocaat is om dat altijd te doen. De kosten zijn beperkt en het beschermt u in het geval de verkoper failliet gaat of iemand beslag legt op de woning.

Door inschrijving van de koopovereenkomst bent u er zeker van dat u de woning geleverd zal krijgen, ook in het geval dat er beslag wordt gelegd of dat de verkoper failliet gaat.

Boete bij ontbinding

In het geval de koopovereenkomst definitief tot stand is gekomen kunt u niet meer zonder kleerscheuren van de koopovereenkomst af. De overeenkomst is bindend op het moment dat er geen (geslaagd) beroep is gedaan op het financieringsvoorbehoud en de bedenktermijn ongebruikt is verstreken. In de meeste standaard koopovereenkomsten staat een boetebeding opgenomen dat bij ontbinding 10% van de koopsom is verschuldigd. De verkoper kan er echter ook voor kiezen om nakoming te vorderen en aanspraak maken op een boete van 3 promille per dag.

Advocaat vastgoedrecht in Amsterdam

Koop en verkoop van onroerend goed is een specialistisch onderdeel van het vastgoedrecht. De belangen zijn groot en daardoor is goed advies waardevol. Een gespecialiseerde advocaat vastgoedrecht van advocatenkantoor Flinck advocaten helpt u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via vreeswijk@flinckadvocaten.nl