Juridische procedure

Geplaatst door: Vincent Melens

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Of overweegt u zelf een vordering in te stellen? Plotseling krijgt u te maken met een hoop nieuwe juridische termen. Wat is bijvoorbeeld een conclusie van antwoord? En wat gebeurt er allemaal tijdens een comparitie? Het is in dat geval fijn om te weten wat u allemaal kunt verwachten tijdens een juridische procedure. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit hoe een juridische procedure verloopt.

De dagvaarding

Doorgaans start een procedure met een dagvaarding. Dit is een schriftelijk stuk waarin de eiser zijn vordering kenbaar maakt. Vaak is deze dagvaarding opgesteld door een advocaat, maar voor procedures bij de kantonrechter is een advocaat niet nodig. In de dagvaarding staan  – naast de gegevens van de eiser – de gegevens van de gedaagde opgenomen. Daarnaast vermeldt de dagvaarding de feiten, de vordering van de eiser en de gronden waarop de eiser zijn vordering baseert. Heeft de gedaagde bezwaren tegen deze vordering aangevoerd, dan worden die ook genoemd.

De deurwaarder

De dagvaarding wordt door de deurwaarder bezorgd bij de gedaagde. Dit heet het ‘uitbrengen’ of ‘betekenen’ van een dagvaarding. Is de gedaagde niet in staat om de dagvaarding persoonlijk in ontvangst te nemen, dan wordt de dagvaarding in de brievenbus achtergelaten of afgegeven aan een huisgenoot. Nadat de deurwaarder de dagvaarding aan de gedaagde heeft betekend, wordt deze aan de administratie (dit wordt de griffie genoemd) van de rechtbank verzonden. Dit heet het ‘aanbrengen’ van de dagvaarding. Hiermee wordt de procedure bekend bij de betreffende rechtbank. Vanaf dat moment is een procedure ‘aanhangig’.

De zitting

In een dagvaarding wordt de gedaagde opgeroepen om op een bepaalde datum (meestal is dit twee à drie weken later, maar dat kan ook maanden later zijn) te verschijnen op de rechtbank. In de regel is dit de rechtbank in (of vlak bij) de woonplaats van de gedaagde. Deze eerste zitting is een administratieve zitting waarop de zaak niet inhoudelijk behandeld wordt. Dit wordt een rolzitting genoemd.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het verloop van een juridische procedure of heeft u bijvoorbeeld een dagvaarding ontvangen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]