Huurovereenkomst voor bepaalde tijd en informeren einde huur

Geplaatst door: Willem van Agt

Een huurovereenkomst voor woonruimte kan worden aangegaan voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Als er sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft deze niet worden opgezegd. Deze eindigt automatisch nadat de overeengekomen periode is verstreken. De verhuurder moet echter wel de huurder informeren over het eindigen van de huurovereenkomst. In artikel 7:271 BW is dit vastgesteld. In onze praktijk blijkt geregeld dat dit informeren tot discussies kan leiden.

Informeren einde huur

In principe eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch, na het verstrijken van de overeengekomen periode. Belangrijk daarbij wel is dat de verhuurder de huurder hierover schriftelijk informeert. Dit moet maximaal drie maanden en minimaal één maand voor de dag dat de huurovereenkomst eindigt. Als de verhuurder vergeet de huurder -tijdig- te informeren, wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een huurder heeft dan huurbescherming. Dit kan voor de verhuurder nadelig zijn omdat de huurders dan mogen blijven zitten en niet hoeven te vertrekken. Recent nog stelde een huurder zich op het standpunt niet op tijd te zijn geïnformeerd door de verhuurder. Vervolgens weigerde hij te vertrekken na het verstrijken van de huurtermijn. Hij vond dat de huurovereenkomst was omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Schriftelijke aanzegging

Het is dus erg belangrijk dat je als verhuurder tijdig en op de juiste manier de huurder informeert. De wet bepaalt dat het informeren door de verhuurder schriftelijk moet plaatsvinden. Er moet worden aangezegd dat de huurovereenkomst eindigt. Het is echter geen opzegging. Dit moet gebeuren door middel van een aangetekende brief. Dit staat in de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de huurovereenkomst voor woonruimte. Naast deze aangetekende brief kan je als verhuurder de huurder ook op een andere manier schriftelijk op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via een e-mail. Geregeld stelt een huurder zich op het standpunt de aanzegging niet te hebben gehad. Het is dan aan de verhuurder om te bewijzen dat de huurder het schriftelijke bericht heeft ontvangen en heeft gelezen.

Kies ervoor om naast een aangetekende brief ook een e-mail of een Whatsapp bericht te sturen met die aanzegging. Of zelfs per deurwaardersexploot. Het is van -groot- belang dat de verhuurder vóór het verstrijken van de termijn zeker weet dat de huurder de aanzegging heeft ontvangen. Zo kan dit worden bewezen wanneer er een discussie ontstaat.

Tijdige aanzegging

Ook het moment van informeren is belangrijk. Als de verhuurder te laat informeert, kan dit niet nog gerepareerd worden. De huurder krijgt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en kan aanspraak maken op de wettelijke huurbescherming. Als te vroeg is geïnformeerd, hoeft dit niet altijd te betekenen dat er sprake is van een automatische omzetting naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel is dit gebleken. De verhuurder had daar twee dagen te vroeg geïnformeerd over het einde van de huurovereenkomst. De huurder deed een beroep op artikel 7:271 BW en stelde dat er nu sprake was van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Volgens de rechtbank was dit beroep onaanvaardbaar naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De huurovereenkomst was beëindigd en de huurder kon geen aanspraak maken op huurbescherming. Dit lijkt echter meer geluk dan wijsheid voor de verhuurder. Voorkomen is beter dan genezen. Het is dan ook van groot belang dat de verhuurder alles correct en op juiste wijze doet.

Meer weten?

Heeft u vragen over huurrecht voor woonruimte en wilt u contact opnemen? Of wilt u meer informatie over het informeren van de huurder bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd? Neem dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer: 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].