Indeplaatsstelling bij winkelruimte

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Mag een huurder van winkel- of bedrijfsruimte een huurcontract overdragen aan een nieuwe huurder? Kort gezegd kan dat. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Op grond van de wet heeft de huurder van middenstandsbedrijfsruimte het recht om bij overdracht van zijn bedrijf de huurovereenkomst over te dragen. In het huurrecht wordt dan ook wel van een ‘indeplaatsstelling’ gesproken. Advocaat huurrecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over de indeplaatsstelling bij winkelruimte.

Gevolgen

Nadat een indeplaaststelling heeft plaatsgevonden zal de nieuwe huurder contractspartij zijn van de verhuurder. Daarnaast zal de oude huurder niet meer gebonden zijn aan het huurcontract. Als het ware treedt de nieuwe huurder in zijn plaats.

Effectueren

In het geval u als huurder een indeplaatsstelling wilt effectueren is de eerste stap natuurlijk overleg met uw verhuurder. Indien u daar onderling uitkomt, kunt u de indeplaatsstelling vastleggen in een akte of een allonge op de huurovereenkomst. Daarbij is het belangrijk dat het stuk door alle drie de partijen wordt ondertekend.

In het geval de verhuurder geen medewerking wil verlenen aan de beoogde indeplaatsstelling kunt u een vordering instellen bij de kantonrechter om een machtiging te krijgen om de indeplaatsstelling zelf te effectueren. Zonder medewerking van de verhuurder kan een indeplaatsstelling dus worden afgedwongen.

Voordat met succes een dergelijke vordering kan worden ingesteld moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het moet gaan om een bedrijfsovername (de bedrijfsactiviteiten moeten samen met de huurovereenkomst worden overgedragen),
  • Er moet sprake zijn van een zwaarwichtig belang bij de huurder om zijn bedrijf over te dragen (bij een bedrijfsoverdracht is al snel sprake van een financieel belang),
  • De nieuwe huurder moet voldoende waarborgen bieden voor de financiële nakoming van de huurovereenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

Kort geding indeplaatsstelling

Het is onverstandig om hangende de vordering tot indeplaatsstelling het gehuurde reeds door de opvolgend huurder te laten gebruiken. Dit resulteert namelijk in een wanprestatie onder de huurovereenkomst. Heeft u er belang bij dat op een bijzonder korte termijn het gehuurde reeds mag worden gebruikt door de opvolgend huurder, dan is het mogelijk om in een kort geding procedure vast een voorsprong te nemen op de werkelijke indeplaatsstelling.

Advocaat huurrecht winkelruimte

Wilt u bij een bedrijfsovername een huurcontract overdragen of wordt u als verhuurder geconfronteerd met een verzoek tot indeplaatsstelling? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].

Mathieu Vreeswijk

Mathieu Vreeswijk

Advocaat

Bij Flinck Advocaten houdt Mathieu zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, beslag, executie en faillissementsrecht.