Huurder eruit zetten bij overlast

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Verhuurders worden vaak geconfronteerd met huurders die overlast veroorzaken. Die overlast kan velerlei zijn: geluids- en stankoverlast, maar ook het stallen van huisraad in de gemeenschappelijke trappenhuizen of a-sociaal gedrag naar medebewoners. Hoewel de wetgever bijzonder mild is voor huurders van woonruimte en deze veel bescherming genieten, wordt het veroorzaken van (stevige) overlast niet getolereerd. De verhuurder kan in dat geval de huurovereenkomst laten ontbinden en de huurder eruit zetten. In overduidelijke gevallen zal zelfs ontruiming in een kort geding procedure worden toegewezen. Advocaat huurrecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten  over het ontbinden van een huurovereenkomst en ontruiming bij overlast.

Ontbinden en ontruimen

Een huurovereenkomst is een wederzijdse afspraak waarbij de verhuurder het woongenot verschaft in ruil voor het (op tijd) betalen van de huur. Daarbij dient de huurder zich op grond van de wet “als een goed huurder” te gedragen. Wanneer een huurder overlast veroorzaakt, gedraagt hij zich niet als een goed huurder en schiet de huurder tekort in de nakoming van de huurovereenkomst.

Wanneer de huurovereenkomst niet correct wordt nagekomen door de huurder rechtvaardigt dat (uiteindelijk) ontbinding daarvan. Op grond van de wet en jurisprudentie geniet de huurder veel bescherming en zal de huurovereenkomst niet gelijk kunnen worden ontbonden wanneer sprake is van overlast. Wanneer stelselmatig sprake is van aanhoudende overlast is dat anders. Illustratief is daarvoor een uitspraak van het Hof Amsterdam, waarbij sprake was van ernstige overlast door vernielingen, strafbare feiten en zelfs mishandeling.

Verplicht om op te treden tegen overlast veroorzakende huurder

In de jurisprudentie is een lijn te ontdekken waarin de verhuurder kan worden verplicht om de overlast veroorzakende huurder juridisch aan te pakken. Wanneer de verhuurder eigenaar is van verschillende appartementen in één gebouw kan de huurder, die overlast ondervindt van één van de andere huurders in het gebouw, de verhuurder aanspreken daar wat aan te doen. Uiteindelijk kan de verhuurder zelfs gehouden worden een procedure te voeren tegen de overlast veroorzakende huurder.

Wat te doen bij overlast

Wanneer de huurder overlast veroorzaakt is het belangrijk daar steeds schriftelijk melding daarvan te maken. Op die manier wordt het in een procedure makkelijker voor de verhuurder om te bewijzen dat de overlast (stelselmatig) heeft plaatsgevonden. U doet er als verhuurder goed aan om een dossier op te bouwen waarin al deze meldingen worden bewaard zodat u juridisch sterker staat in een eventuele procedure.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het ontbinden van een huurovereenkomst of wordt u geconfronteerd met overlast veroorzakende huurders, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]

Mathieu Vreeswijk

Mathieu Vreeswijk

Advocaat

Bij Flinck Advocaten houdt Mathieu zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, beslag, executie en faillissementsrecht.