Huurder eruit zetten bij betalingsachterstand

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Veel verhuurders worden geconfronteerd met te laat of zelfs wanbetalende huurders. Hoewel de wetgever bijzonder mild is voor huurders en deze veel bescherming genieten, wordt structureel te laat of niet betalen hard afgestraft. De verhuurder kan in dat geval de huurovereenkomst laten ontbinden en de huurder eruit zetten. In overduidelijke gevallen zal ontruiming zelfs in een kort geding procedure worden toegewezen.

Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over het ontbinden van een huurovereenkomst en ontruiming bij betalingsachterstand.

Ontbinden en ontruimen

Een huurovereenkomst is een wederzijdse afspraak waarbij de verhuurder het woongenot verschaft in ruil voor betaling van de huur. Wanneer een huurder zijn deel van de overeenkomst niet nakomt en te laat of zelfs niet betaalt, schiet de huurder tekort in de nakoming van de huurovereenkomst.

Wanneer de huurovereenkomst niet (tijdig) wordt nagekomen door de huurder rechtvaardigt dat (uiteindelijk) ontbinding daarvan. Op grond van de wet en jurisprudentie geniet de huurder veel bescherming en zal de huurovereenkomst niet gelijk kunnen worden ontbonden wanneer de huur één dag of één keer te laat wordt betaald.

Drie maanden betalingsachterstand

In de jurisprudentie is een lijn te ontdekken waarin wordt geoordeeld dat drie maanden huurachterstand over het algemeen ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Deze informatie is bij de (advocaat van de) huurder vaak ook bekend en zorgt ervoor dat de huurder vaak vlak voor de zitting de huurachterstand zal inlopen.

Telkens te laat de huur betalen

Wanneer de huurder telkens te laat de huur betaalt zal ontbinding van de huurovereenkomst worden toegewezen door de rechter. In het geval telkens te laat de huur wordt betaald, schiet de huurder namelijk telkens tekort in de nakoming van de huurovereenkomst. Zo zal de huurder die het telkens op een zitting laat aankomen uiteindelijk het onderspit delven.

Kort geding

In een kort gedingprocedure kan geen ontbinding van de huurovereenkomst worden gevraagd. Wel kunt u in overduidelijke gevallen, vooruitlopend op de ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming vragen in kort geding.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het ontbinden van een huurovereenkomst of wordt u geconfronteerd met slecht betalende huurders, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].