Hoger beroep faillissement?

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Het is de schrik van iedere ondernemer. U heeft te kampen met liquiditeitsproblemen en een van uw crediteuren vraagt uw faillissement aan. Heeft u de oproep van de rechtbank gemist of de rechter heeft ten onrechte uw faillissement uitgesproken, dan kunt u in hoger beroep of verzet komen. 

Advocaat Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten  over hoger beroep en verzet tegen uw faillietverklaring.

Faillissementsaanvraag

Op verzoek van één schuldeiser kan uw faillissement worden aangevraagd. Een advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank en binnen ongeveer vier weken zal het verzoek worden behandeld. Voorafgaand aan deze behandeling zal u door de rechtbank worden opgeroepen om te verschijnen op de mondelinge behandeling daarvan. Deze oproep wordt door de rechtbank per aangetekende brief aan u verzonden.

De rechtbank zal, bij verschijning van partijen, het verzoekschrift inhoudelijk behandelen. De vraag die de rechter voorligt is: of u in de toestand verkeert dat u bent opgehouden te betalen. Dat is het geval wanneer u twee of meer schuldeisers onbetaald laat.

Hoger beroep

Bent u bij de mondelinge behandeling verschenen en is uw faillissement uitgesproken? Dan heeft u acht dagen de tijd om in hoger beroep te komen wanneer u het niet eens bent met de faillietverklaring (art. 8 Fw). U heeft voor een hoger beroep altijd een advocaat nodig die voor u een appelrekest opstelt waarin hij aan het hogere rechtscollege kan uitleggen dat u onterecht failliet bent verklaard.

Verzet

Bent u niet bij de mondelinge behandeling verschenen, dan is de kans groot dat uw faillissement bij verstek is uitgesproken. Dan heeft de rechter niet inhoudelijk naar de zaak gekeken, maar wordt u wel failliet verklaard. U heeft in dat geval 14 dagen de tijd om in verzet te komen van het faillissementsvonnis. Een advocaat van advocatenkantoor Flinck Advocaten kan voor u het verzetschrift opstellen en indienen.

Meer Informatie?

Heeft u nog vragen over het onderwerp: hoger beroep faillissement of verzet, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].