Handelsnaam beschermen?

Geplaatst door: Vincent Melens

Wilt u uw handelsnaam beschermen? En is dit noodzakelijk? Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer. U steekt veel energie in het opbouwen van een onderneming en uw klanten weten u te vinden. Plots komt u er achter dat een zelfde bedrijfsnaam gebruikt wordt door een van uw concurrenten. Valt daar iets aan te doen? Kunt u hier tegen optreden? En wat zijn hiervoor de mogelijkheden. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over het beschermen van uw handelsnaam en domeinnaam.

Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam van een onderneming zoals die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor het verkrijgen van de handelsnaam hoeft u de handelsnaam niet te registeren. Uitsluitend het gebruik daarvan is al voldoende. De Handelsnaamwet bepaalt namelijk dat degene die als eerst gebruik maakt van een handelsnaam bescherming verdient tegen onrechtmatige inbreuk daarop. Anders gezegd; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Doorslaggevend criterium daarbij is overigens niet de eerste inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister. Van belang is dat de handelsnaam voor het eerst is gebruikt in het economisch verkeer. Hierbij moet gedacht worden aan het gebruik van de (handels)naam op briefpapier, facturen of bijvoorbeeld in e-mailcorrespondentie.
Omgekeerd komt het exclusieve recht op het gebruik van de handelsnaam ook weer te vervallen als de handelsnaam (lang genoeg) niet meer in gebruik is. Een handelsnaam kan dus ook weer ‘vrijkomen’ na verloop van tijd.

Kort geding

Handelsnamen worden beschermd in de Handelsnamenwet. Dat betekent dat bij een inbreuk daarop in een kort geding procedure een verbod kan worden gevorderd op het (latere) gebruik van een handelsnaam. Het is verstandig om hier een last onder dwangsom aan te (laten) verbinden, zodat er daadwerkelijk een (financiële) prikkel ontstaat om het gebruik daarvan te staken.

Merkenrecht

Hoewel er deels sprake is van enige overlap, dient de bescherming die een handelsnaam geniet op grond van de Handelsnaamwet goed onderscheiden te worden van het merkenrecht. Een merk wordt namelijk beschermd door inschrijving daarvan in het daartoe bestemde register. Binnen de Benelux is dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
Met een merk wordt in eerste instantie bedoeld de namen die u gebruikt om een product of dienst op de markt te brengen. Ook handelsnamen kunnen als merk worden vastgelegd. Daarnaast kan een merk ook iets anders zijn dan een naam zoals een logo of beeldmerk waarmee u zich onderscheidt. De inschrijving van een merk wordt geweigerd indien het (i) te beschrijvend is, (ii) niet onderscheidend genoeg of (iii) misleidend.

Domeinnaam

De registratie van domeinnamen wordt geregeld door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Ook voor een internetdomein geldt het gezegde: wie het eerst komt… In de praktijk komt het nog al eens voor dat er een geschil ontstaat over het gebruik van een domeinnaam. Een domeinnaamhouder kan namelijk met de registratie van een domeinnaam inbreuk maken op een handelsnaam of een merkenrecht. Het SIDN biedt in dat geval een laagdrempelige geschillenregeling om op te treden tegen een dergelijke inbreuk.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het beschermen van een handelsnaam, merk of domeinnaam, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met mr. Vincent Melens op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl.