Go to Top

Geschillen tussen aandeelhouders

Een geschil tussen aandeelhouders kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van een onderneming. Het bedrijf kan onbestuurbaar worden, of zelfs op een faillissement afstevenen. Daarnaast komt het in de praktijk nog wel eens voor dat een meerderheidsaandeelhouder misbruik maakt van zijn positie door mede-aandeelhouder(s) buitenspel te zetten.

Geschillen tussen aandeelhouders

Juist in deze gevallen kan het verstandig zijn om in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaat. De advocaten van Flinck Advocaten hebben ruime ervaring en juridische expertise op het gebied van ondernemingsrecht en geschillen tussen aandeelhouders. Flinck Advocaten staat geregeld aandeelhouders bij die een aandeelhoudersconflict hebben of zien aankomen. Specifieke aandachtspunten daarbij zijn:

  • Enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer
  • Geschillenregeling (uitstoting of gedwongen overname)
  • Ruziesplitsing
  • Statutaire regeling

Advocaat ondernemingsrecht

Bij Flinck Advocaten kunt u terecht voor al uw vragen over geschillen tussen aandeelhouders. Wilt u meer informatie over geschillen tussen aandeelhouders of voorziet u een conflict tussen aandeelhouders? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl.