Faillissement van uw afnemer? Maak gebruik van het recht van reclame!

Geplaatst door: Vincent Melens

Als het faillissement van uw afnemer wordt uitgesproken dan is dat heel vervelend. Niet in de laatste plaats voor de betreffende afnemer, maar vaak zal dit ook gevolgen hebben voor uw onderneming. Zijn alle rekeningen wel betaald? Of heeft u net een grote hoeveelheid goederen geleverd die onbetaald zijn gebleven? Als leverancier staat u in een dergelijk geval niet altijd met lege handen. Ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over faillissementsrecht, eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame.

Eigendomsvoorbehoud

U kunt dergelijke problemen proberen te voorkomen door een eigendomsvoorbehoud overeen te komen met uw afnemers. Dit betekent dat u eigenaar blijft van de geleverde zaken tot het moment dat de koopprijs volledig door uw afnemer voldaan is. Helaas biedt een eigendomsvoorbehoud niet altijd een sluitende oplossing. In de praktijk wil het nog wel eens voorkomen dat het eigendomsvoorbehoud niet goed is geformuleerd of dat algemene voorwaarden (waarin het eigendomsvoorbehoud doorgaans geregeld wordt) niet van toepassing zijn. Dit kan ertoe leiden dat u de geleverde goederen niet als eigenaar terug kunt vorderen.

Recht van reclame en faillissement

Het recht van reclame biedt mogelijk een oplossing. Anders dan een eigendomsvoorbehoud, hoeft u een recht van reclame niet contractueel met uw afnemers overeen te komen. De wet bepaalt namelijk dat een verkoper de geleverde (roerende) zaken terug kan vorderen als de koper de koopprijs niet (volledig) voldaan heeft. De verkoper ontbindt in dat geval de koopovereenkomst en kan de geleverde zaken als eigenaar terugvorderen. Daarmee heeft de verkoper met een recht van reclame een (veel) sterkere positie in een faillissement, dan een ‘gewone’ schuldeiser die namelijk slechts een concurrente vordering heeft.

Voorwaarden

De wet stelt een aantal eisen aan het inroepen van het recht van reclame. Allereerst wordt de voorwaarde gesteld dat het recht van reclame schriftelijk wordt ingeroepen. Daarnaast mag er niet te veel tijd verstreken zijn sinds dat de zaken geleverd zijn. Het recht van reclame moet worden ingeroepen binnen één van de volgende (verval)termijnen:

  • 6 weken nadat de vordering op eisbaar is geworden; of
  • 60 dagen nadat de koper de zaken geleverd heeft gekregen.

Dit betekent dat het recht pas vervalt wanneer deze beide termijnen zijn verstreken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het recht van reclame, faillissementsrecht of het opnemen van een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]