Factuur niet betaald?

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Heeft een opdrachtgever een factuur niet betaald? Of weigert een klant de rekening te betalen? Steeds meer bedrijven hebben betalingsproblemen en hebben moeite om hun facturen op tijd te betalen. Wat kunt u eigenlijk het beste doen als een opdrachtgever of klant een factuur niet betaald? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over incasso en het innen van een niet betaalde factuur.

Als uw rekeningen niet betaald worden, is het verstandig om zo snel mogelijk in actie te komen. De ervaring leert dat het steeds moeilijker wordt om de factuur alsnog betaald te krijgen. U doet er goed aan om eerst zelfs een sommatiebrief te sturen, waarin u de klant in gebreke stelt. In deze brief geeft u een laatste (redelijke) termijn waarbinnen betaling moet plaatsvinden. Om er zeker van te zijn dat de sommatiebrief ook daadwerkelijk wordt ontvangen, is het verstandig om deze brief zowel per e-mail als per aangetekende post (met handtekening voor ontvangst) te verzenden.

Flinck Advocaten biedt u gratis een voorbeeld Sommatiebrief aan.

Factuur niet betaald na sommatie?

In de regel zal uw klant wel betalen als u een sommatiebrief heeft verzonden. Doet hij dat niet, dan kunt u naar de rechter stappen om betaling af te dwingen. Naast de onbetaalde factuur (de hoofdsom) kunt u tevens aanspraak maken op wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

Een nadeel van een bodemprocedure is echter dat deze procedure relatief veel tijd in beslag neemt. U bent zomaar een half jaar verder. Gedurende deze procedure is het onzeker de schuldenaar (aan het einde van de rit) voldoende vermogen heeft om de veroordeling daadwerkelijk te voldoen. Om dat risico te beperken bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de (bodem)procedure conservatoir beslag te leggen. Hiermee kunnen vermogensbestanddelen als het ware ‘worden bevroren’ zodat de schuldeiser zich hierop kan verhalen.

Incasso kort geding

Naast de bodemprocedure bestaat mogelijkheid van een (incasso) kort geding procedure. Dit is een procedure die wordt ingesteld bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Kenmerkend daarvoor is dat deze procedure al binnen enkele weken resulteert in een vonnis. Een nadeel van de kort gedingprocedure is dat deze zich niet leent voor ingewikkelde vorderingen

Faillissementsaanvraag

Tot slot bestaat de mogelijkheid om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Het doel van de faillissementsaanvraag is gelegen in het onder druk zetten van de schuldenaar. Bij afwezigheid van het betalen van de vordering zal de schuldenaar geconfronteerd worden met een faillietverklaring. In de meeste gevallen zal een schuldenaar het faillissement willen voorkomen en tot betaling over gaan. Voor het aanvragen van een faillissement heeft u wel een zogenaamde steunvordering nodig. Dit betekent dat er nog een schuldeiser moet zijn die geld te vorderen heeft.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het incasseren van niet betaalde factuur? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234   of per e-mail: [email protected]