Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Als u vaak goederen levert voordat de koopsom daarvan is voldaan kan het verstandig zijn om gebruik te maken van een eigendomsvoorbehoud. In het geval uw afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kunt u de geleverde goederen terugnemen. Advocaat contractenrecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten legt uit waar u op moet letten bij het vestigen van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.

Wat is een eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud is geregeld in artikel 3:92 BW. Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat u ondanks afgifte van de zaken aan de koper toch eigenaar daarvan blijft totdat de koopsom is voldaan. Ook wordt wel gesproken van een eigendomsoverdracht onder de opschortende voorwaarde dat de koopsom wordt voldaan. Dit geeft u als leverancier een bijzondere positie. Mocht uw afnemer bijvoorbeeld failliet gaan dan kunt u, buiten het faillissement om, de goederen terug halen bij uw afnemer. De goederen zullen namelijk niet tot de faillissementsboedel gaan behoren.

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Een eigendomsvoorbehoud kan zowel in de overeenkomst zelf als in de algemene voorwaarden rechtsgeldig worden opgenomen. Waarbij het de voorkeur heeft om het voorbehoud in de overeenkomst zelf op te nemen. Daarmee voorkomt u het risico en de discussie dat de algemene voorwaarden niet goed ter hand zijn gesteld en het eigendomsvoorbehoud niet tot stand komt.

Belangrijk is dat de overeenkomst: “de strekking heeft dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan”. Eenvoudig gezegd dient de overeenkomst te bepalen dat de eigendom pas over gaat nadat de koopsom is voldaan.

Verlengd eigendomsvoorbehoud

Ook is het mogelijk om de eigendom van de geleverde zaken voor te behouden voor meer dan het alleen betalen van de koopsom die samenhangt met die geleverde producten. Bijvoorbeeld dat het eigendomsvoorbehoud zich mede uitstrekt tot alle andere vorderingen die de leverancier op de afnemer heeft. In dat geval spreekt men van een ‘verlengd’ eigendomsvoorbehoud.

Teniet gaan eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud gaat teniet door zaaksvorming, vermenging of natrekking. In het geval de geleverde zaken worden verwerkt in andere zaken zal het eigendom teniet gaan en het eigendomsvoorbehoud geen werking meer hebben. Let daar bijvoorbeeld op wanneer u leverancier bent van grondstoffen, bouwmaterialen of andere zaken die worden verwerkt.

Advocaat contractenrecht

Wilt u meer informatie over het eigendomsvoorbehoud, of de toepassing daarvan binnen uw contracten en algemene voorwaarden? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat contractenrecht Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]