Dwangsom

Geplaatst door: Vincent Melens

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om de rechter in een procedure te verzoeken om een dwangsom op te leggen aan de tegenpartij. Voldoet een partij vervolgens niet aan de hoofdveroordeling dan is hij een dwangsom verschuldigd. Advocaat mr. Vincent Melens  Flinck Advocaten over het gebruik van dwangsommen.

Dwangsom als prikkel

Net zoals het toepassen van lijfsdwang, zijn dwangsommen een indirect executiemiddel met als doel om druk uit te oefenen op een schuldenaar. In de praktijk gebeurt het namelijk nog wel een dat een partij een rechterlijke uitspraak negeert of simpelweg ‘aan zijn laars lapt’. Dwangsommen zijn in dat geval een extra prikkel die de schuldenaar moet dwingen om (tijdig) te voldoen aan de hoofdveroordeling.

Uitzondering

De dwangsom kan voor vele verschillende verplichtingen worden opgelegd, maar deze toepassing is echter niet onbegrensd. Een dwangsom kan bijvoorbeeld niet worden verbonden aan de veroordeling tot betaling van een geldsom of aan het vervullen van een arbeidsverplichting van een werknemer.

‘Contractuele’ dwangsom

Naast de dwangsom die door de rechter kan worden opgelegd, bestaat de mogelijkheid dat partijen onderling een dwangsom afspreken. Eigenlijk gaat het in dit geval niet over een dwangsom maar over een contractuele boete of boetebeding.

Verjaring

In tegenstelling tot een ‘normale’ vordering tot betaling van een geldsom (die pas verjaart na 5 jaar), verjaart een vordering tot betaling van een dwangsom al na verloop van 6 maanden na de dag waarop zij verschuldigd is geworden. Het is dus verstandig om dit goed in de gaten te houden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het instellen van een vordering of heeft u nog concrete vragen over dwangsommen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]