Doorstart na een faillissement

Geplaatst door: Vincent Melens

De kranten staan er vol mee: doorstart na een faillissement. Maar wat is een doorstart precies en waar moet je allemaal op letten als je een doorstart wilt maken na een faillissement? Ondernemingsrecht specialist mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit welke ‘spelregels’ er gelden bij een doorstart en waar je precies op moet letten.

Soms is een faillissement eenvoudigweg niet meer te voorkomen. Een faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van schuldeisers of op ‘eigen aangifte’ omdat de onderneming niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit betekent echter niet altijd het einde van een onderneming. In sommige gevallen blijkt het mogelijk om een doorstart te maken met een afgeslankte vorm van de onderneming, of een specifiek bedrijfsonderdeel. In dat geval is het verstandig om de mogelijkheden van een doorstart in een vroeg stadium te onderzoeken en hierbij tijdig deskundig advies in te winnen.

Failliet. En nu?

Nadat het faillissement is uitgesproken wordt er door de rechtbank een curator benoemd. In de regel is dit een advocaat die veel ervaring heeft op het gebied van faillissementen. De curator zal de bezittingen van de onderneming verkopen en de opbrengst hiervan (na aftrek van kosten) verdelen over de bekende schuldeisers. De curator heeft er belang bij om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren bij de verkoop van de bezittingen of bedrijfsonderdelen.

Wat is een doorstart?

Bij een doorstart worden levensvatbare onderdelen van een (failliete) onderneming van de curator overgenomen door een geïnteresseerde koper. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde activa-transactie. In tegenstelling tot een aandelenoverdracht, waarbij de gehele onderneming wordt overdragen (dat wil zeggen inclusief de schulden van de onderneming), worden er bij een activa-transactie alleen de ‘parels’ van een onderneming overgenomen. Daarbij kan het gaan om de inventaris of (handels)voorraad, maar ook om de handelsnaam, klantenbestand of het internetdomein van de failliete onderneming. De koper bepaalt dus zelf welke onderdelen hij van de curator wenst over te nemen, terwijl de schulden achterblijven bij de failliete vennootschap. Daarmee kan een doorstart na een faillissement een aantrekkelijke manier zijn om een gezond bedrijfsonderdeel van een failliete onderneming over te nemen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een doorstart na een faillissement of heeft u interesse in bepaalde activiteiten van een failliete onderneming? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]