Go to Top

Concurrentiebeding

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een concurrentiebeding. Met een degelijk beding kan de werkgever voorkomen dat de werknemer na verloop van het dienstverband bepaalde werkzaamheden voor zichzelf of een andere werkgever gaat verrichten. Heeft u vragen over een concurrentiebeding of wilt u meer informatie over de toepassing van een concurrentiebeding? Een arbeidsrecht advocaat van advocatenkantoor Flinck Advocaten helpt u graag verder.

Schriftelijk

De wet stelt strikte eisen aan de totstandkoming van een concurrentiebeding. Zo moet het altijd schriftelijk worden overeengekomen. Een mondelinge afspraak is in dit specifieke geval dus niet voldoende. Bovendien moet de werknemer meerderjarig zijn. Ook de enkele verwijzing naar een concurrentiebeding in een collectie arbeidsovereenkomst (‘CAO’) of personeelsreglement is niet toegestaan.

Inhoud van het concurrentiebeding

Een beding bepaalt meestal dat het een werknemer (i) gedurende een bepaalde periode, (ii) niet is toegestaan om bepaalde werkzaamheden te verrichten, (iii) in een specifieke regio, (iv) bij overtreding waarvan de werknemer een boete of schadevergoeding verschuldigd is.

Geheel of gedeeltelijke vernietiging

Een werknemer kan de kantonrechter vragen om het beding (deels) te vernietigen. De rechter moet in dat geval een afweging maken van alle betrokken belangen en kan bijvoorbeeld besluiten om de werking van het concurrentiebeding in tijd of geografische toepassing te beperking. Een beding mag in elk geval naar tijd of naar regio niet te ruim zijn opgesteld.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een concurrentiebeding, of bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht voor advies over een concurrentiebeding? Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrecht advocaat van het advocatenkantoor Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl