Boete voor de niet-ingeschreven VvE

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Het lidmaatschap van een VvE is voor iedere appartementseigenaar verplicht. Een eigenaar kan te maken krijgen met een actieve, maar ook met een slapende VvE. Een slapende VvE heeft bijvoorbeeld geen (actief) bestuur, er wordt niet vergaderd en contributies worden niet geïnd. Vaak is een slapende VvE ook niet in het handelsregister geregistreerd. Dat is wettelijk wel verplicht en wordt gesanctioneerd met een boete. Flinck Advocaten over de boete voor een niet-ingeschreven VvE. 

Boete

De VvE dient als vereniging in het handelsregister te worden ingeschreven. Deze verplichting staat in artikel 6 Handelsregisterwet 2007. Schending van deze verplichting is volgens de Handelsregisterwet 2007 verboden. Schending geeft dan ook een economisch delict in de zin van de Wet op de Economische Delicten (WED). De boete voor de niet-ingeschreven VvE kan volgens de WED oplopen tot EUR 16.750,- (vierde categorie).

Boete voor rekening van het bestuur?

In beginsel wordt een bestuurder geacht zijn VvE te registeren (artikel 18 Handelsregisterwet). Indien registratie achterwege blijft, dan heeft het bestuur aan deze verplichting geen uitvoering gegeven. Het is dan echter niet zo dat het bestuur die boete dan ook dient te betalen. In beginsel gaat het wettelijk uitgangspunt voor dat alle eigenaars binnen een VvE naar rato van hun breukdeel zullen bijdragen in de schulden en kosten van een VvE. Deze bijdrageplicht volgt uit artikel 5:113 BW.

Eigenaars hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen zich niet zomaar achter het bestuur verschuilen. Mocht de VvE bijvoorbeeld niet zijn ingeschreven met als oorzaak dat de VvE inactief is, dan waren de eigenaars daarvan wel op de hoogte. Zij hadden het initiatief tot inschrijving kunnen nemen. Dat kan anders liggen indien het bestuur hardnekkig heeft geweigerd om tot inschrijving over te gaan.

Meer informatie?

De inschrijving van uw VvE kan eenvoudig en tegen lage kosten, zie bijvoorbeeld de website van de Kamer van Koophandel. Mocht u vragen hebben over de boete voor de niet-ingeschreven VvE, dan kunt u contact opnemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]