Go to Top

Actualiteiten

Executieverkoop van onroerend goed: het stappenplan

Nadat een schuldeiser zijn debiteur in rechte heeft aangesproken, kan de rechter hem veroordelen tot betalen. Als de schuldenaar dan toch nalaat te betalen, dan kan de schuldeiser executoriaal beslag leggen. Bijvoorbeeld op de woning van de schuldenaar. Na dit beslag kan de onroerende zaak worden verkocht. Het executoriaal beslag wordt dan ook een ‘uitwinnend beslag’ genoemd. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten bespreekt de stappen van de executieverkoop van onroerend goed. …Lees meer

Executoriale veiling van onroerende zaken: hoe werkt het?

Als een schuldenaar bij vonnis is veroordeeld te betalen, is het niet vanzelfsprekend dat hij dan ook de vordering voldoet. Als betaling uitblijft kan de schuldeiser executoriaal beslag op bijvoorbeeld de woning van de debiteur leggen. Na dit beslag kan de onroerende zaak worden verkocht. Met die opbrengst wordt alsnog de schuldeiser voldaan. Deze executieverkoop eindigt met een veiling. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over de executoriale veiling van onroerende …Lees meer

Schuldenaar gevlucht? Vraag in Nederland zijn faillissement aan

  De aanvraag van het faillissement van een schuldenaar kan een drukmiddel zijn om betaling af te dwingen. Een faillissementsaanvraag wordt gewoonlijk behandeld door de Nederlandse rechter. Namelijk de rechter van de woonplaats van een schuldenaar. Maar wat als de debiteur vertrokken is naar het buitenland? Kan dan alleen nog buiten Nederland het faillissement worden aangevraagd? Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het indienen van een faillissementsaanvraag als een schuldenaar gevlucht is. In …Lees meer

Een erfdienstbaarheid: een dulden of niet doen

In de vastgoed praktijk wordt veel geprocedeerd over de uitleg en de omvang van erfdienstbaarheden. In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch is goed te zien dat niet altijd even goed wordt nagedacht over het formuleren van een recht van erfdienstbaarheid. De last die de erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, kan op grond van de wet enkel bestaan uit een feitelijk ‘dulden of niet doen’. Er zijn twee …Lees meer

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Een veel voorkomend voorbeeld is het recht van overpad, inhoudende het recht om te voet, te fiets of met de auto over het perceel van de buren te komen en te gaan. Andere voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn bijvoorbeeld: recht van vrij uitzicht, het hebben van een kabel of leiding de grond van een …Lees meer