Go to Top

Actualiteiten

Deponeren jaarrekening: let op nieuwe verkorte termijn

Bestuurders van de b.v. opgelet. In 2015 zijn de termijnen voor het vaststellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Dit is relevant voor de termijn waarbinnen de jaarrekening van 2016 moet worden gedeponeerd. In deze blog zal een korte samenvatting worden gegeven van de actuele termijnen voor de niet beurs genoteerde besloten vennootschap. Voor de jaarrekening van 2016 (boekjaar loopt gelijk aan kalenderjaar) en later geldt dat deze uiterlijk binnen …Lees meer

Digitaal stemmen binnen de VvE: heeft digitaal vergaderen de toekomst?

Doorgaans worden besluiten door de VvE genomen op de ledenvergadering. Ervaring leert dat eigenaars over het algemeen niet warm lopen voor de ledenvergadering. Steeds vaker kunnen eigenaars digitaal stemmen door hun stem, voorafgaand aan de ledenvergadering, via een online platform uit te brengen. Het is daarmee geen gekke gedachte om fysieke vergaderingen in zijn geheel te vervangen door digitale besluitvorming. Flinck Advocaten over het digitaal vergaderen binnen een VvE. In het splitsingsreglement staat regelgeving over …Lees meer

Executieverkoop van onroerend goed: het stappenplan

Nadat een schuldeiser zijn debiteur in rechte heeft aangesproken, kan de rechter hem veroordelen tot betalen. Als de schuldenaar dan toch nalaat te betalen, dan kan de schuldeiser executoriaal beslag leggen. Bijvoorbeeld op de woning van de schuldenaar. Na dit beslag kan de onroerende zaak worden verkocht. Het executoriaal beslag wordt dan ook een ‘uitwinnend beslag’ genoemd. Flinck Advocaten bespreekt de te nemen stappen bij executieverkoop van onroerend goed. Voor executieverkoop is eerst het …Lees meer

Executoriale veiling van onroerende zaken: hoe werkt het?

Als een schuldenaar bij vonnis is veroordeeld te betalen, is het niet vanzelfsprekend dat hij dan ook de vordering voldoet. Als betaling uitblijft kan de schuldeiser executoriaal beslag op bijvoorbeeld de woning van de debiteur leggen. Na dit beslag kan de onroerende zaak worden verkocht. Met die opbrengst wordt alsnog de schuldeiser voldaan. Deze executieverkoop eindigt met een veiling. Flinck advocaten bespreekt de executoriale veiling van onroerende zaken. Voor de gedwongen verkoop …Lees meer

Schuldenaar gevlucht? Vraag in Nederland zijn faillissement aan

  De aanvraag van het faillissement van een schuldenaar kan een effectief drukmiddel zijn om (alsnog) betaling af te dwingen. Een faillissementsaanvraag wordt gewoonlijk behandeld door de Nederlandse rechter. Namelijk de rechter van de woonplaats van een schuldenaar. Maar wat als de debiteur vertrokken is naar het buitenland? Kan dan alleen nog buiten Nederland het faillissement worden aangevraagd? Flinck Advocaten over het indienen van een faillissementsaanvraag als een schuldenaar gevlucht is. In beginsel geldt de …Lees meer