Go to Top

Actualiteiten

Meerwerk: wie draait er op voor extra werkzaamheden?

Het komt in de praktijk veel voor dat partijen voor een opdracht op voorhand een prijs afspreken. Dit kan natuurlijk bij (relatief) eenvoudige opdrachten, zoals het schilderen van kozijnen, of het betegelen van een badkamer. Maar ook bij grotere projecten wordt vaak vooraf een prijs afgesproken. Voordeel? Zekerheid! Het is immers bekend wat betaald krijgt en wat je daarvoor moet doen. Maar, vaak is de hoeveelheid werk lastig in te schatten. …Lees meer

Overschrijding bouwtijd: denk om de verschuldigde boete

In een aannemingsovereenkomst staat in de regel een termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd. Dit wordt ook wel de bouwtijd genoemd. Een aannemer zal zijn werk immers op een bepaald moment moeten opleveren. Als het werk niet binnen de overeengekomen bouwtijd wordt voltooid, dan kan de opdrachtgever daardoor schade lijden. Vaak is overschrijding van de bouwtijd gesanctioneerd met een boete of korting op de aanneemsom. Advocaat bouwrecht mr. Willem van Agt van Flinck …Lees meer

Verweer tegen een faillissementsverzoek

Voor een schuldeiser is het relatief gemakkelijk om het faillissement van zijn schuldenaar te bewerkstelligen. Hij moet daarvoor (enkel) aantonen dat de schuldenaar niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. De zogenaamde ‘toestand dat de schuldenaar heeft opgehouden te betalen’. Een schuldenaar kan echter inhoudelijk verweer tegen een faillissementsverzoek voeren. Daarmee kan hij zijn faillissement mogelijk voorkomen. Hij moet dan aantonen dat hij niet in de voornoemde toestand verkeert. Dit kan hij …Lees meer

Zaakwaarneming: behartiging van andermans belang

De wet kent verschillende vormen van vertegenwoordiging. De verschillende vormen zijn aan regels onderworpen en neergelegd in specifieke artikelen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorbeelden van vertegenwoordiging zijn: de volmacht en de vertegenwoordiging van minderjarigen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten behandelt in deze bijdrage: zaakwaarneming. Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van een anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan …Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid: het ROC in Leiden

De bestuurders van het ROC Leiden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor het gevoerde beleid rondom de bouw van twee nieuwe schoolpanden in 2011-2012. Aan hen kan namelijk geen ernstig verwijt gemaakt worden, zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland recent. Maar, wanneer is er (wel) sprake van bestuurdersaansprakelijkheid? En, wat is voor deze persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders vereist? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten bespreekt bestuurdersaansprakelijkheid aan de hand van de recente ROC Leiden-uitspraak. Voor …Lees meer