Go to Top

Actualiteiten

Kruislingse verrekening in faillissement: wat is er toegestaan?

Als een onderneming uit meerdere (dochter)vennootschappen bestaat, dan kan het raadzaam zijn om met een wederpartij af te spreken dat vorderingen en schulden over en weer en tussen verschillende dochtervennootschappen mogen worden verrekend. Dit wordt kruislingse verrekening genoemd. Eerder schreef ik een blog over verrekening. In deze bijdrage bespreek ik de kruislingse verrekening. Daarbij zal ik ingaan op de vraag in hoeverre die verrekening is toegestaan in een faillissement. Advocaat …Lees meer

Een niet-betalende huurder de toegang ontzeggen? Dat mag niet zomaar.

Helaas worden verhuurders van zowel woon- als bedrijfsruimte regelmatig geconfronteerd met een niet-betalende huurder. Als de betalingsachterstand (te) ver oploopt, dan komt de vraag op wat de verhuurder kan en mág doen om de huurder tot betaling te bewegen. Uit de rechtspraak volgt dat een betalingsachterstand van drie maanden in beginsel voldoende is om een huurovereenkomst te ontbinden. Maar, mag een verhuurder een huurder ook de toegang tot het gehuurde ontzeggen? …Lees meer

Nederlands vs. Europees bankbeslag: de verschillen

In Nederland heeft een schuldeiser veel mogelijkheden om verhaal van zijn vordering(en) zeker te stellen. Er kan in Nederland bijvoorbeeld relatief eenvoudig (conservatoir) beslag worden gelegd op de tegoeden van een schuldenaar bij een Nederlandse bank. Dit wordt een bankbeslag genoemd. Voor een schuldeiser met een vordering op een in het buitenland gevestigde partij was het altijd lastiger om zijn verhaal zeker te stellen. Was, want vanaf 18 januari 2017 …Lees meer

Het schriftelijkheidsvereiste: is een WhatsApp-berichtje voldoende?

Uit artikel 7:2 BW volgt het schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning door een ‘particuliere’ koper. Eerder schreef mijn collega Mathieu Vreeswijk al in een blog dat het schriftelijkheidsvereiste is opgesteld om een particuliere koper te beschermen tegen ondoordachte aankopen. In zijn blog merkte hij verder op dat ten onrechte vaak wordt gedacht dat opvolgende e-mailberichten of brieven (al) voldoende zijn om te spreken van een schriftelijk aangegane koopovereenkomst. Deze gedachte …Lees meer

Executie van een pandrecht op roerende zaken

Een geldgever wil veelal zekerheid dat een geldlening daadwerkelijk wordt terugbetaald. Daarom wordt er vaak een zekerheidsrecht bedongen door de geldgever. Als het zekerheidsrecht wordt gevestigd op een onroerende zaak (bijv. een woning) dan betreft het een hypotheekrecht. Wordt het zekerheidsrecht gevestigd op een roerende zaak (bijv. een auto) of op een vordering (bijv. een debiteurenportefeuille) dan is sprake van een pandrecht. De zekerheid die de geldgever/schuldeiser verkrijgt, bestaat (onder …Lees meer