Go to Top

Actualiteiten

Schuldenaar gevlucht? Vraag in Nederland zijn faillissement aan

  De aanvraag van het faillissement van een schuldenaar kan een drukmiddel zijn om betaling af te dwingen. Een faillissementsaanvraag wordt gewoonlijk behandeld door de Nederlandse rechter. Namelijk de rechter van de woonplaats van een schuldenaar. Maar wat als de debiteur vertrokken is naar het buitenland? Kan dan alleen nog buiten Nederland het faillissement worden aangevraagd?  Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het indienen van een faillissementsaanvraag als een schuldenaar gevlucht is. In …Lees meer

Een erfdienstbaarheid: een dulden of niet doen

In de vastgoed praktijk wordt veel geprocedeerd over de uitleg en de omvang van erfdienstbaarheden. In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch is goed te zien dat niet altijd even goed wordt nagedacht over het formuleren van een recht van erfdienstbaarheid. De last die de erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, kan op grond van de wet enkel bestaan uit een feitelijk ‘dulden of niet doen’. Er zijn twee …Lees meer

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Een veel voorkomend voorbeeld is het recht van overpad, inhoudende het recht om te voet, te fiets of met de auto over het perceel van de buren te komen en te gaan. Andere voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn bijvoorbeeld: recht van vrij uitzicht, het hebben van een kabel of leiding de grond van een …Lees meer

Appartement verhuren, mag dat?

Eigenaars binnen hun gebouw kunnen de wens delen dat de verschillende appartementen niet worden verhuurd. Ten behoeve van de handhaving van de bestaande huisvrede, ziet men liever niet dat een eigenaar zijn appartement aan bijvoorbeeld een groep studenten of expats zal verhuren. Een verhuurverbod binnen een VvE kan dan passend zijn. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten bespreekt het verhuren van een appartement. Voor een goed begrip wordt eerst het onderscheid tussen korte en langdurige …Lees meer

Schade in de VvE? Start een kort geding

In uw VvE kan het voorkomen dat er gebreken aan het pand zijn waarvoor een eigenaar aansprakelijk is. Dit kan de VvE noodzaken de eigenaar te sommeren maatregelen te nemen en aan te kondigen dat hij een boete verbeurt als dat uitblijft. Mocht herstel spoedeisend zijn en kan er niet worden gewacht op de eigenaar, dan kan een kort geding procedure uitkomst bieden. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het starten van een kort geding door een VvE. De VvE …Lees meer