Go to Top

Actualiteiten

Een erfdienstbaarheid: een dulden of niet doen

In de vastgoed praktijk wordt veel geprocedeerd over de uitleg en de omvang van erfdienstbaarheden. In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch is goed te zien dat niet altijd even goed wordt nagedacht over het formuleren van een recht van erfdienstbaarheid. De last die de erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, kan op grond van de wet enkel bestaan uit een feitelijk ‘dulden of niet doen’. Er zijn twee …Lees meer

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Een veel voorkomend voorbeeld is het recht van overpad, inhoudende het recht om te voet, te fiets of met de auto over het perceel van de buren te komen en te gaan. Andere voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn bijvoorbeeld: recht van vrij uitzicht, het hebben van een kabel of leiding de grond van een …Lees meer

Appartement verhuren, mag dat?

Eigenaars binnen hun gebouw kunnen de wens delen dat de verschillende appartementen niet worden verhuurd. Ten behoeve van de handhaving van de bestaande huisvrede, ziet men liever niet dat een eigenaar zijn appartement aan bijvoorbeeld een groep studenten of expats zal verhuren. Een verhuurverbod binnen een VvE kan dan passend zijn. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten bespreekt het verhuren van een appartement. Voor een goed begrip wordt eerst het onderscheid tussen korte en langdurige …Lees meer

Schade in de VvE? Start een kort geding

In uw VvE kan het voorkomen dat er gebreken aan het pand zijn waarvoor een eigenaar aansprakelijk is. Dit kan de VvE noodzaken de eigenaar te sommeren maatregelen te nemen en aan te kondigen dat hij een boete verbeurt als dat uitblijft. Mocht herstel spoedeisend zijn en kan er niet worden gewacht op de eigenaar, dan kan een kort geding procedure uitkomst bieden. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het starten van een kort geding door een VvE. De VvE …Lees meer

Lekkage: draait de VvE op voor de schade?

Een lid van een VvE kan schade veroorzaken aan de eigendommen van de VvE. Soms is daarbij sprake van pure pech. Maar er kan ook schade ontstaan omdat een eigenaar verzuimt aan zijn onderhoudsplicht uitvoering te geven. Denk bijvoorbeeld aan maandenlange lekkage in een appartement waardoor gemeenschappelijke zaken beschadigen. Wie dient deze gevolgschade te herstellen? En draait de eigenaar of de VvE op voor deze kosten? Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten bespreekt de aansprakelijkheid van een eigenaar vanwege schending van …Lees meer