Go to Top

Actualiteiten

Pluraliteit van schuldeisers

Voor het slagen van een verzoek tot faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij heeft opgehouden te betalen. Hiervan is sprake als de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat. Dit wordt de ‘pluraliteit van schuldeisers’ genoemd. Over de pluraliteit van schuldeisers en het bestaan van een steunvordering is veel geprocedeerd en geschreven. Maar, wat betekent pluraliteit van schuldeisers precies? En wanneer is sprake van een deugdelijke steunvordering. …Lees meer

Beëindigen van een maatschap

  Als huisartsen, tandartsen of fysiotherapeuten willen samenwerken, dan kiezen zij vaak voor de constructie van een maatschap. De maatschapsvorm geeft veel vrijheid aan partijen om de samenwerking concrete invulling te geven en is ook betrekkelijk snel geregeld. Een bezoek aan de notaris is bijvoorbeeld niet nodig. Maar wat niet iedereen weet is hoe een maatschap precies wordt beëindigd. En wat is bijvoorbeeld het verschil tussen ontbinding en opzegging van …Lees meer

Beslag op een domeinnaam leggen, kan dat?

In de praktijk wordt steeds vaker de vraag voorgelegd of het mogelijk is om beslag te leggen op een domeinnaam. Het gaat dan in de regel om een (conservatoir) leveringsbeslag op een domeinnaam. Een beslag dat strekt tot afgifte of overdracht van de domeinnaam aan de beslaglegger. Voordat antwoord kan worden gegeven op de vraag of beslag kan worden gelegd op een domeinnaam, is het noodzakelijk te bepalen wat een …Lees meer

Deponeren jaarrekening: let op nieuwe verkorte termijn

Bestuurders van de b.v. opgelet. In 2015 zijn de termijnen voor het vaststellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Dit is relevant voor de termijn waarbinnen de jaarrekening van 2016 moet worden gedeponeerd. In deze blog zal een korte samenvatting worden gegeven van de actuele termijnen voor de niet beurs genoteerde besloten vennootschap. Voor de jaarrekening van 2016 (boekjaar loopt gelijk aan kalenderjaar) en later geldt dat deze uiterlijk binnen …Lees meer

Digitaal stemmen binnen de VvE: heeft digitaal vergaderen de toekomst?

Doorgaans worden besluiten door de VvE genomen op de ledenvergadering. Ervaring leert dat eigenaars over het algemeen niet warm lopen voor de ledenvergadering. Steeds vaker kunnen eigenaars digitaal stemmen door hun stem, voorafgaand aan de ledenvergadering, via een online platform uit te brengen. Het is daarmee geen gekke gedachte om fysieke vergaderingen in zijn geheel te vervangen door digitale besluitvorming. VvE-advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten bespreekt het digitaal vergaderen binnen een VvE. …Lees meer