Go to Top

Actualiteiten

Aansprakelijkheid in een maatschap

Veel advocaten, notarissen en medische specialisten werken samen in de vorm van een maatschap. In een eerdere bijdrage schreef ik over de voordelen van een maatschap. Maar kleven er eigenlijk ook nadelen aan een maatschap? Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als de maatschap een fout maakt? Advocaat mr. Vincent Melens bespreekt de aansprakelijkheid in een maatschap. Als hoofdregel geldt dat de maatschap allereerst zelf aansprakelijk is. Hoewel een maatschap geen …Lees meer

Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW

Bepaalde contracten en overeenkomsten mag (zélfs) een directeur-grootaandeelhouder (‘DGA’) pas aangaan met toestemming van zijn/haar partner. Dit wordt het toestemmingsvereiste genoemd. In sommige gevallen geldt er echter een uitzondering. In de praktijk is daarom vaak de vraag of de toestemming van de partner vereist was. Eerder dit jaar heeft de Hoge Raad verduidelijkt wanneer de uitzondering op het toestemmingsvereiste van toepassing is. Advocaat ondernemingsrecht mr. Vincent Melens legt uit. Artikel 1:88 …Lees meer

Steunvordering door een betalingstoezegging teniet?

Voor het slagen van een verzoek tot faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat. Dit wordt de ‘pluraliteit van schuldeisers’ genoemd. De schuldenaar verkeert dan in de toestand waarin hij heeft opgehouden te betalen. De schuldeiser moet dus, kort gezegd, naast zijn eigen vordering over een zogenaamde steunvordering beschikken. Dat is een vordering van een andere schuldeiser welke de schuldenaar ook onbetaald laat. Recent oordeelde de Hoge Raad over de vraag of …Lees meer

Overlast in de VvE: het verbod op harde vloeren

Overlast in de VvE komt in de praktijk helaas vaak voor. De reden voor die overlast is vaak een houten of stenen vloer van een (boven)buurman. In de meeste VvE-modelreglementen staat daarom een verbod op harde vloeren. Tenminste een verbod op het aanbrengen daarvan. Dat verbod wordt in het huishoudelijke reglement van veel verenigingen van eigenaren (VvE) nader uitgewerkt. Maar stel dat een van de eigenaren toch een houten vloer aanlegt? Kan de VvE dan …Lees meer

Opheffen van eigenbeslag: wat is de maatstaf?

Eerder schreef mijn collega Mathieu Vreeswijk over de mogelijkheid om beslag onder uzelf te leggen, zogenaamd eigenbeslag. Eigenbeslag is een vorm van conservatoir beslag, gericht op het (uiteindelijk) kunnen innen van een vordering. In sommige gevallen is het leggen van eigenbeslag echter niet toegestaan. Door het leggen van conservatoir eigenbeslag kan een vordering niet, ook niet met een executoriale titel, worden uitgewonnen. Hetgeen misbruik van (proces)recht kan zijn. Maar wanneer is daarvan sprake? En wat is dan de maatstaf …Lees meer