Go to Top

Actualiteiten

Steunvordering door een betalingstoezegging teniet?

Voor het slagen van een verzoek tot faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat. Dit wordt de ‘pluraliteit van schuldeisers’ genoemd. De schuldenaar verkeert dan in de toestand waarin hij heeft opgehouden te betalen. De schuldeiser moet dus, kort gezegd, naast zijn eigen vordering over een zogenaamde steunvordering beschikken. Dat is een vordering van een andere schuldeiser welke de schuldenaar ook onbetaald laat. Recent oordeelde de Hoge Raad over de vraag of …Lees meer

Overlast in de VvE: het verbod op harde vloeren

Overlast in de VvE komt in de praktijk helaas vaak voor. De reden voor die overlast is vaak een houten of stenen vloer van een (boven)buurman. In de meeste VvE-modelreglementen staat daarom een verbod op harde vloeren. Tenminste een verbod op het aanbrengen daarvan. Dat verbod wordt in het huishoudelijke reglement van veel verenigingen van eigenaren (VvE) nader uitgewerkt. Maar stel dat een van de eigenaren toch een houten vloer aanlegt? Kan de VvE dan …Lees meer

Opheffen van eigenbeslag: wat is de maatstaf?

Eerder schreef mijn collega Mathieu Vreeswijk over de mogelijkheid om beslag onder uzelf te leggen, zogenaamd eigenbeslag. Eigenbeslag is een vorm van conservatoir beslag, gericht op het (uiteindelijk) kunnen innen van een vordering. In sommige gevallen is het leggen van eigenbeslag echter niet toegestaan. Door het leggen van conservatoir eigenbeslag kan een vordering niet, ook niet met een executoriale titel, worden uitgewonnen. Hetgeen misbruik van (proces)recht kan zijn. Maar wanneer is daarvan sprake? En wat is dan de maatstaf …Lees meer

Kruislingse verrekening in faillissement: wat is er toegestaan?

Als een onderneming uit meerdere (dochter)vennootschappen bestaat, dan kan het raadzaam zijn om met een wederpartij af te spreken dat vorderingen en schulden over en weer en tussen verschillende dochtervennootschappen mogen worden verrekend. Dit wordt kruislingse verrekening genoemd. Eerder schreef ik een blog over verrekening. In deze bijdrage bespreek ik de kruislingse verrekening. Daarbij zal ik ingaan op de vraag in hoeverre die verrekening is toegestaan in een faillissement. Advocaat …Lees meer

Een niet-betalende huurder de toegang ontzeggen? Dat mag niet zomaar.

Helaas worden verhuurders van zowel woon- als bedrijfsruimte regelmatig geconfronteerd met een niet-betalende huurder. Als de betalingsachterstand (te) ver oploopt, dan komt de vraag op wat de verhuurder kan en mág doen om de huurder tot betaling te bewegen. Uit de rechtspraak volgt dat een betalingsachterstand van drie maanden in beginsel voldoende is om een huurovereenkomst te ontbinden. Maar, mag een verhuurder een huurder ook de toegang tot het gehuurde ontzeggen? …Lees meer