Go to Top

Actualiteiten

Zaakwaarneming: behartiging van andermans belang

De wet kent verschillende vormen van vertegenwoordiging. De verschillende vormen zijn aan regels onderworpen en neergelegd in specifieke artikelen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorbeelden van vertegenwoordiging zijn: de volmacht en de vertegenwoordiging van minderjarigen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten behandelt in deze bijdrage: zaakwaarneming. Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van een anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan …Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid: het ROC in Leiden

De bestuurders van het ROC Leiden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor het gevoerde beleid rondom de bouw van twee nieuwe schoolpanden in 2011-2012. Aan hen kan namelijk geen ernstig verwijt gemaakt worden, zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland recent. Maar, wanneer is er (wel) sprake van bestuurdersaansprakelijkheid? En, wat is voor deze persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders vereist? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten bespreekt bestuurdersaansprakelijkheid aan de hand van de recente ROC Leiden-uitspraak. Voor …Lees meer

Pluraliteit van schuldeisers: de vereiste steunvordering

Voor het slagen van een verzoek tot faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij heeft opgehouden te betalen. Hiervan is sprake als de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat. Dit wordt de ‘pluraliteit van schuldeisers’ genoemd. Over de pluraliteit van schuldeisers en het bestaan van een steunvordering is veel geprocedeerd en geschreven. Maar, wat betekent pluraliteit van schuldeisers precies? En wanneer is sprake van een deugdelijke steunvordering. …Lees meer

Beëindigen van een maatschap

  Als huisartsen, tandartsen of fysiotherapeuten willen samenwerken, dan kiezen zij vaak voor de constructie van een maatschap. De maatschapsvorm geeft veel vrijheid aan partijen om de samenwerking concrete invulling te geven en is ook betrekkelijk snel geregeld. Een bezoek aan de notaris is bijvoorbeeld niet nodig. Maar wat niet iedereen weet is hoe een maatschap precies wordt beëindigd. En wat is bijvoorbeeld het verschil tussen ontbinding en opzegging van …Lees meer

Beslag op een domeinnaam leggen, kan dat?

In de praktijk wordt steeds vaker de vraag voorgelegd of het mogelijk is om beslag te leggen op een domeinnaam. Het gaat dan in de regel om een (conservatoir) leveringsbeslag op een domeinnaam. Een beslag dat strekt tot afgifte of overdracht van de domeinnaam aan de beslaglegger. Voordat antwoord kan worden gegeven op de vraag of beslag kan worden gelegd op een domeinnaam, is het noodzakelijk te bepalen wat een …Lees meer