Bewaarneming

Geplaatst door: Vincent Melens

Bewaarneming komt in de praktijk vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan een fiets die wordt gestald in een fietsenstalling, een jas die wordt afgegeven in een garderobe of een auto die wordt geparkeerd in een parkeergarage. In alle gevallen gaat het hierbij om een overeenkomst van bewaarneming. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de juridisch aspecten van bewaarneming.

Bewaarneming

De wet bepaalt in artikel 7:600 BW dat bewaarneming een overeenkomst is waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven. De (hoofd)verplichting van de bewaarnemer bestaat dus uit het bewaren en teruggeven.

Vergoeding

Is de bewaarneming door de bewaarnemer aangegaan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan is de bewaargever aan de bewaarnemer loon verschuldigd. Het is verstandig als partijen hier op voorhand afspraken over maken. Doen zij dat niet, dan moet het loon worden berekend op een gebruikelijke wijze. De wet bepaalt dat de bewaargever in elk geval een ‘redelijk loon’ verschuldigd is.

Kosten en schade

Daarnaast is de bewaargever verplicht om de onkosten te betalen die de bewaarnemer heeft moeten maken in verband met de bewaarneming. Ook als er schade is ontstaan, is de bewaargever verplicht om deze te vergoeden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vloeistof die is gaan lekken, of ongedierte dat zich in de ruimte van de bewaarnemer heeft verspreid.

Opschortingsrecht

Weigert de bewaargever de kosten, schade of bewaarloon te voldoen, dan heeft de bewaarnemer een zogenaamd opschortingsrecht. Dit betekent dat de bewaarnemer afgifte van de zaak kan opschorten, tot hij wel voldaan wordt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over bewaarneming of het opstellen van een overeenkomst van bewaarneming? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]