Betalingstermijn

Geplaatst door: Vincent Melens

Tot voorkort stond het bedrijven vrij om onderling afspraken te maken over de toepasselijke betalingstermijn van facturen. Niet lang geleden is dit veranderd. Per 16 maart 2013 is namelijk de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties in werking getreden, waarin de betalingstermijn tussen bedrijven en overheden wettelijk is vastgelegd. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de wettelijke betalingstermijn.  

Betalingsachterstand

Deze wetgeving is het gevolg van Europese regelgeving en heeft als doel het bestrijden van betalingsachterstand bij handelstransacties. De gedachte is dat ondernemers hierdoor meer mogelijkheden krijgen om op te treden tegen betalingsachterstanden.

Maximale betalingstermijn

Als gevolg van de genoemde wet kan de maximale betalingstermijn tussen bedrijven niet meer bedragen dan 60 dagen. Dit is opgenomen in het nieuwe artikel 6:119a lid 5 BW en hier kan alleen onder bijzondere omstandigheden van worden afgeweken. Een dergelijk beding in algemene voorwaarden is daardoor dus niet geldig en zal om die reden buiten toepassing blijven. Als partijen geen contractueel afspraken hebben gemaakt over een betalingstermijn, dan geldt automatisch een maximale betalingstermijn van 30 dagen.

Overheid

Voor transacties met overheden is een nieuw artikel 6:119b BW ingevoerd waarin is bepaald dat een factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst betaald moet worden. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk, tenzij (i) partijen uitdrukkelijk een langere termijn van betaling in de overeenkomst opnemen en (ii) het bijzonder kenmerk van de overeenkomst dit rechtvaardigt.

Gevolgen

Deze nieuwe regels hebben geen gevolgen voor contracten die zijn gesloten voor inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. De wet is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die gesloten zijn na 16 maart 2013. Het is dus van belang om te (laten) controleren of uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een betalingstermijn, aanpassen van algemene voorwaarden of heeft u nog concrete vragen over bijvoorbeeld het incasseren van een onbetaalde vordering? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]