Bedrijfsovername stappen door een advocaat uitgelegd

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Bij een bedrijfsovername komt veel kijken. Vaak wordt nagedacht over de prijs van het bedrijf, maar goed advies behelst meer. Zo zal een bedrijfsovername advocaat een geheimhoudingsovereenkomst en een intentieverklaring voor u opstellen, een boekenonderzoek doen en een overnamecontract voor u opstellen waarin uw rechten worden gewaarborgd.

Een ondernemingsrecht advocaat kan u daarbij goed adviseren omdat hij kennis heeft van de punten waarop het mis kan gaan. Op die manier voorkomt u achteraf een geschil of procedure waar u niet op zat te wachten. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten geeft uitleg over de verschillende stappen bij een bedrijfsovername.

Geheimhoudingsverklaring

Voordat partijen informatie gaan uitwisselen moeten er afspraken gemaakt worden over de geheimhouding daarvan. Op die manier bestaat voor de verkopende partij niet het risico dat allerlei vertrouwelijke bedrijfsgegevens op straat komen te liggen als de overname uiteindelijk niet zal plaatsvinden. Hier vindt u een gratis voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst.

Letter of Intent of Intentieverklaring

Een bedrijfsovername begint vaak met een letter of intens (‘loi’) ook wel een intentieverklaring genoemd. Hierin spreken partijen af onder welke voorwaarden zij zullen onderhandelen over de bedrijfsovername. Aandachtspunten zijn de planning en voorwaarden van het overleg, wie de kosten van het boekenonderzoek draagt, wanneer uiterlijk het overnamecontact wordt gesloten, of het overleg exclusief is en onder welke voorwaarden de partijen de onderhandelingen mogen staken.

Boekenonderzoek of due dilligence onderzoek

Na het sluiten van de intentieverklaring wordt de kopende partij in de gelegenheid gesteld om de boeken te onderzoeken. Een ondernemingsrecht advocaat kan u daarbij assisteren en onderzoekt of er geen ‘lijken in de kast’ hangen.

Nadat het boekenonderzoek is afgelopen heeft u een beter beeld van de onderneming. U kunt daardoor beter onderhandelen over de exacte prijs en de op te nemen garanties waaronder de bedrijfsovername zal plaatsvinden.

Overname contract

Zodra de prijs en de garanties zijn uitonderhandeld moeten de afspraken worden vastgelegd in een overnamecontract. De bedrijfsovername komt hiermee vast te liggen en de koop wordt gesloten. Om uw rechten uit het overnamecontract te beschermen zullen diverse zekerheden worden opgenomen zodat u er zeker van bent dat de afspraken worden nagekomen.

Bedrijfsovername advocaat of adviseur

Bij een bedrijfsovername is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Vaak gaat het om veel geld en grote belangen waarvan u zeker wilt weten dat het juridisch goed is geregeld. Een advocaat kan u daarom bij uitstek adviseren. Een ondernemingsrecht advocaat van Flinck advocaten helpt u graag verder.

Heeft u nog vragen neem dan vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]