Go to Top

Blog Archief

Deponeren jaarrekening: let op nieuwe verkorte termijn

Bestuurders van de b.v. opgelet. In 2015 zijn de termijnen voor het vaststellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Dit is relevant voor de termijn waarbinnen de jaarrekening van 2016 moet worden gedeponeerd. In deze blog zal een korte samenvatting worden gegeven van de actuele termijnen. Voor de jaarrekening van 2016 (boekjaar loopt gelijk aan kalenderjaar) en later geldt dat deze uiterlijk binnen 12 maanden na het einde van het …Lees meer

Een erfdienstbaarheid: een dulden of niet doen

In de vastgoed praktijk wordt veel geprocedeerd over de uitleg en de omvang van erfdienstbaarheden. In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch is goed te zien dat niet altijd even goed wordt nagedacht over het formuleren van een recht van erfdienstbaarheid. De last die de erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, kan op grond van de wet enkel bestaan uit een feitelijk ‘dulden of niet doen’. Er zijn twee …Lees meer

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Een veel voorkomend voorbeeld is het recht van overpad, inhoudende het recht om te voet, te fiets of met de auto over het perceel van de buren te komen en te gaan. Andere voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn bijvoorbeeld: recht van vrij uitzicht, het hebben van een kabel of leiding de grond van een …Lees meer

Belangenafweging bij ontruimingsbescherming ex 7:230a BW

In de praktijk komt het geregeld voor dat een huurder van ‘overige bedrijfsruimte’ ex artikel 7:230a BW, aan het einde van het huurcontract aanspraak wil maken op verlenging van de termijn waarbinnen de ontruiming dient plaats te vinden, ook wel ‘ontruimingsbescherming’ genoemd. In mijn eerdere bijdrage ‘ontruimingsbescherming kantoorruimte’ zet ik uiteen wat die ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW precies inhoudt. In deze blog zal ik dieper ingaan op de belangenafweging …Lees meer

Eigenbeslag wat zijn de mogelijkheden

Het uitgangspunt in de wet is dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen. Blijft vrijwillige betaling uit, dan kan een schuldeiser conservatoir beslag (laten) leggen op goederen van zijn schuldenaar, om (uiteindelijk) zijn vordering voldaan te krijgen. Beslag komt in vele soorten en maten. Zo is het mogelijk om beslag te leggen op onroerend goed, roerende zaken of bijvoorbeeld op aandelen. Daarnaast is het …Lees meer