Go to Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van een onderneming staan de standaard regels die van toepassing zijn op bijvoorbeeld betaling, levering, verkoop, garantie en aansprakelijkheid. Advocaat mr. Vincent Melens over het opstellen van algemene voorwaarden en het gebruik daarvan.

Veel ondernemers hebben het gevoel dat algemene voorwaarden overbodig zijn en kiezen er om deze reden voor om daar geen gebruik te maken. Dat is een gemiste kans omdat het gebruik ervan juist heel handig kan zijn. De onderwerpen die in de algemene voorwaarden genoemd worden, hoeven namelijk niet meer specifiek geregeld te worden. Dat scheelt tijd en geld.

Onredelijke bepalingen

Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk zijn. De wetgever heeft hierbij echter een onderscheid gemaakt tussen consumenten en niet-consumenten. Deze bepalingen worden geregeld in de zogenaamde zwarte en grijze lijst.

‘Ter hand stellen’ van algemene voorwaarden

Als belangrijke voorwaarde geldt dat de voorwaarden vooraf, of bij het sluiten van de overeenkomst moeten zijn verstrekt. De wet noemt dit ‘ ter hand stellen’. Het is dus niet voldoende om bijvoorbeeld op een website of een offerte enkel te verwijzen naar de toepasselijke algemene voorwaarden. Overwogen kan worden om de betreffende voorwaarden op de achterkant van het briefpapier af te drukken. Op die manier weet u zeker dat uw algemene voorwaarden tijdig zijn verstrekt.

Daarnaast moet uw contractspartij instemmen met het gebruik van uw algemene voorwaarden. Dit kan expliciet, bijvoorbeeld door ‘voor akkoord’ te ondertekenen, maar dit hoeft niet. Van instemming kan ook sprake zijn als uw contractspartij de algemene voorwaarden stilzwijgend accepteert.

Nieuwe klanten?

Als u veel zaken doet met dezelfde partijen, dan hoeft u de toepasselijke voorwaarden niet telkens te verzenden. De eerste keer is voldoende. Daarna kunt u volstaan met een verwijzing naar de eerder verzonden voorwaarden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het opstellen van algemene voorwaarden? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat ondernemingsrecht mr. Vincent Melens op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl.

About Vincent Melens

Vincent Melens heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij Flinck Advocaten adviseert en procedeert hij met name op het gebied van ondernemingsrecht, beslagrecht, faillissementsrecht en contractenrecht.