Wat wordt geregeld in een overeenkomst van agentuur?

Geplaatst door: Vincent Melens

Wat is agentuur? En wat wordt er precies geregeld in een overeenkomst van agentuur? In een agentuur contract kunt u specifieke afspraken maken over de hoogte van de beloning die een handelsagent ontvangt, de contractsduur en de wijze van beëindiging daarvan. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over agentuur en het opstellen van een agentuurovereenkomst.

Wat is agentuur?

Als een handelsagent bemiddelt bij de totstandkoming van (handels)overeenkomsten tussen de opdrachtgever (de ‘principaal’) en derden, dan wordt dat agentuur genoemd. Een overeenkomst van agentuur regelt de verhouding tussen een handelsagent en zijn opdrachtgever. Meestal ontvangt de handelsagent als beloning voor zijn werkzaamheden een provisie of commissie.

Een agentuurovereenkomst heeft trekken van een arbeidsovereenkomst. Een groot verschil met een arbeidsovereenkomst is echter dat de gezagsverhouding tussen partijen ontbreekt. Een handelsagent kan namelijk zelf beslissen hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert, terwijl bijvoorbeeld een werknemer is gebonden aan de aanwijzingen van zijn werkgever. De handelsagent ontvangt wel een vergoeding, maar in niet in dienst van de principaal.

Bescherming

De agentuurovereenkomst heeft betrekking op de verhouding tussen de handelsagent en een opdrachtgever. De handelsagent wordt gezien als de partij die bescherming verdient ten opzicht van zijn opdrachtgever. Daarom is er in de wet veel geregeld over de positie van de handelsagent.

Beëindiging agentuur

De handelsagent en de opdrachtgever kunnen zowel een bepaalde als onbepaalde tijd overeenkomen. Een overeenkomst van agentuur voor bepaalde tijd eindigt na verloop van de overeengekomen periode. Als het contract vervolgens (stilzwijgend) wordt voortgezet, wordt het automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Hebben partijen geen afspraken gemaakt over opzegging, dan bepaalt de wet dat de opzegtermijn afhankelijk is van de looptijd van de overeenkomst tussen handelsagent en opdrachtgever. Namelijk:

  • Minder dan 3 jaar: 4 maanden
  • 3 tot 6 jaar: 5 maanden
  • Meer dan 6 jaar: 6 maanden

Goodwill

Heeft het werk van de handelsagent geleid tot een omzetstijging van de onderneming van de opdrachtgever, dan heeft de handelsagent aan het eind van de overeenkomst van agentuur recht op een goodwill of klantvergoeding. Dit recht op vergoeding vervalt echter na verloop van een jaar na het einde van de overeenkomst.

Advocaat agentuur?

Wilt u meer informatie over agentuur of heeft u nog concrete vragen over het opstellen van een overeenkomst van agentuur? Een gespecialiseerde advocaat agentuur helpt u graag verder. Neem contact op met Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]