Go to Top

Vincent Melens

Vincent Melens

Vincent Melens heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij Flinck Advocaten houdt Vincent zich met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, beslagrecht, verbintenissenrecht, incasso en faillissementsrecht. Vincent Melens heeft ruime ervaring met:

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Agentuur- distributie- en franchiseovereenkomsten
 • Algemene civiel advies- en procespraktijk
 • Algemene voorwaarden
 • Beslag en executierecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contracten
 • Doorstart van ondernemingen
 • Faillissementen
 • Fusies, overnames en joint ventures
 • Geldvorderingen
 • Handelsnaamgeschillen
 • Incasso
 • Reorganisaties
 • Samenwerkingsovereenkomsten (maatschap of v.o.f)
 • Surséances van betaling
 • Zekerheden (waaronder pand, hypotheek en borg)