Administratieplicht

Geplaatst door: Vincent Melens

Als ondernemer heeft u inzicht nodig in de financiële positie van uw onderneming. Dit is niet alleen praktisch in verband met de belastingaangifte en nuttig om te kunnen inzien of er een winstuitkering mogelijk is, maar ook verplicht op grond van de wet. Wie zijn verplicht tot het voeren van een administratie en wat houdt deze plicht precies in? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over de administratieplicht.

Wie moeten een administratie houden?

Iedereen die (zelfstandig) een beroep of bedrijf uitoefent, is administratieplichtige. Denk daarbij aan een eenmanszaak, maar ook aan een VOF of een maatschap. Daarnaast rust op het bestuur van een rechtspersoon zoals een B.V. of een vereniging de plicht een administratie te voeren.

Vereisten

De administratieplicht kent een drietal elementen:

  • De boekhouding dient zo te zijn dat ‘te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.’ De wijze waarop u een administratie voert staat u vrij. Dit mag elektronisch, maar ook op papier in ordners.
  • Er dient een balans met de staat van baten en lasten te worden opgemaakt.
  • De administratie en de balans dienen 7 jaren te worden bewaard.

Gevolgen in faillissement

Het niet hebben voldaan aan de administratieplicht heeft in een faillissement tot gevolg dat vaststaat dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. Bovendien geldt er een vermoeden dat dit de oorzaak is van het faillissement op grond waarvan u gehouden bent het tekort in het faillissement te voldoen. Concreet betekent dit dus dat een curator de bestuurder kan aanspreken voor betaling van het tekort in het faillissement.

Meer informatie over de administratieplicht?

Vragen over de omvang of gevolgen van het niet naleven van de administratieplicht? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]