Aansprakelijkheid voor verplichtingen van v.o.f.

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Een vennootschap onder firma (v.o.f.) is een in de wet geregeld samenwerkingsverband, ook wel personenvennootschap genoemd. Hiervan is sprake indien meerdere personen/vennoten onder dezelfde naam naar buiten treden. De wet spreekt van ‘De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan’. Namens een v.o.f. of maatschap kan worden deelgenomen aan het rechtsverkeer Zo is het mogelijk om namens de v.o.f. of maatschap een huurovereenkomst aan te gaan, een koopovereenkomst te sluiten of diensten te verlenen. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over de aansprakelijkheid voor verplichtingen van de v.o.f. 

Aansprakelijkheid voor verplichtingen van v.o.f.

In de wet (artikel 18 WvK) is geregeld dat de afzonderlijke vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen van de v.o.f. Dat betekent dat iedere vennoot voor alle verplichtingen die door de v.o.f. zijn aangegaan voor het geheel aansprakelijk is. Laat de v.o.f. een vordering onbetaald dan kan de schuldeiser het gehele bedrag bij de afzonderlijke vennoten incasseren.

Aansprakelijkheid voor verplichtingen van v.o.f. ook na uittreden

De hoofdelijkheid van de verschillende vennoten duurt voort, ook nadat is uitgetreden. Het kan voorkomen dat een van de vennoten het samenwerkingsverband wil beëindigen en dat de v.o.f. door twee of meer van de vennoten wordt voortgezet. Het is dan raadzaam om bij deze uittreding goed op te letten of er duurovereenkomsten bestaan, zoals een (langdurige) huurovereenkomst.

De uitgetreden vennoot is en blijft in beginsel aansprakelijk voor de huurpenningen die niet door de v.o.f. worden betaald. Dit kan jaren later nog steeds relevant zijn. In een recent arrest werd bevestigd dat zelfs na verlenging van de huurovereenkomst, de uitgetreden vennoot aansprakelijk kan worden gehouden op het moment dat de vennootschap onder firma als huurder de verhuurder onbetaald laat.

Aansprakelijkheid voor ‘oude schulden’ bij het toetreden tot een v.o.f.

Ook bij het toetreden tot een v.o.f. is waakzaamheid op zijn plaats. In een recent arrest heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een ‘nieuwe vennoot’ ook hoofdelijk aansprakelijk is voor ‘oude schulden’ van de v.o.f. Er ontstaat voor de onbetaald gelaten schuldeiser een extra verhaalmogelijkheid op het moment dat een partij toetreedt tot de v.o.f. Welke partij niet zonder toestemming van de schuldeiser kan uittreden ten aanzien van een duurovereenkomst, zoals een huurovereenkomst.

Verhuren aan een v.o.f.

Verhuren aan een v.o.f. geeft een relatief sterke verhaalspositie voor de verhuurder. Hij kan zich niet alleen verhalen op de huidige vennoten maar ook op de in het verleden uitgetreden vennoten. Dit kan anders worden wanneer de verhuurder instemt met de het uittreden en hem daarbij ontslaat uit zijn verplichtingen. Als verhuurder bent u niet gehouden daaraan mee te werken.

Meer informatie?

Wilt u toetreden tot een v.o.f. of maatschap of wilt u uittreden uit een v.o.f. of maatschap? Dan is het raadzaam om na te gaan welke (juridische) gevolgen dat voor u heeft. In het geval u nog vragen heeft, neem dan contact op met mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]