Aansprakelijkheid voor schulden van de VvE

Geplaatst door: Flinck Advocaten

De kosten en schulden van een VvE worden doorgaans betaald door de Vereniging van Eigenaren. Indien een VvE (tijdelijk) onvoldoende financiële middelen ter beschikking heeft, dan bestaat de kans dat zij haar schuldeisers niet kan betalen. In theorie kan dan een eigenaar rechtstreeks door een schuldeiser worden aangesproken tot betaling van zijn deel, of zelfs tot betaling van de gehele schuld. Flinck Advocaten over de hoofdelijke aansprakelijkheid van eigenaars voor de VvE.

Hoofdelijke aansprakelijkheid in het algemeen

Hoofdelijkheid houdt in dat meerdere schuldenaren aansprakelijk zijn voor een gehele schuld. Het staat de schuldeiser bij hoofdelijkheid vrij te bepalen wanneer en wie hij tot – volledige – nakoming van zijn vordering aanspreekt. Dit volgt uit het (algemene) artikel 6:7 BW.

De mogelijkheid van de schuldeiser om te kiezen welke schuldenaar hij voor de volledige schuld aanspreekt,  staat dus los van de (onderlinge) vraag welk deel van deze schuld door iedere schuldenaar moet worden gedragen.

Gevolgen van hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien de “gekozen” schuldenaar niet betaalt, dan kan de schuldeiser jegens hem rechtsmaatregelen nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het leggen van beslag op de eigendommen van die schuldenaar.

De schuldenaar die uiteindelijk heeft betaald, heeft een wettelijke verhaalsrecht op de overige schuldenaren, het zgn. regresrecht. De betalende schuldenaar kan de verschuldigde delen van de overige schuldenaars op hen  verhalen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van eigenaars voor de VvE

In het VvE recht bestaat een specifieke bepaling waarin hoofdelijkheid tussen de VvE en de eigenaars is geregeld.

Uit artikel 5:113 lid 5 BW volgt de hoofdelijke aansprakelijkheid van eigenaars voor de kosten en schulden van de VvE. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van eigenaars voor de VvE brengt mee dat een schuldeiser van een VvE zowel de betreffende vereniging als iedere eigenaar rechtstreeks kan aanspreken tot betaling van die schuld.

Artikel 5:113 BW maakt een onderscheid tussen twee categorieën schulden van de VvE: de deelbare en de ondeelbare prestatie. Die worden hieronder toegelicht.

Deelbare prestatie

Een deelbare prestatie is bijvoorbeeld de betaling van een geldsom. Indien de schuld van een VvE een deelbare prestatie is, dan is de eigenaar in theorie daarvoor “hoofdelijk aansprakelijk” volgens artikel 5:113 lid 5 BW. Toch kan de eigenaar dan niet op volledige betaling worden aangesproken. De wettelijke bepaling geeft namelijk dat een schuldeiser bij een deelbare prestatie een eigenaar rechtstreeks kan aanspreken, maar alleen tot betaling van zijn deel van die vordering. Dat deel is gebaseerd op de breukdelen die in het splitsingsreglement staan.

Ter illustratie: Er geldt een boete voor een niet-ingeschreven VvE. Nadat het bevoegd gezag constateert dat een VvE niet aan haar registratieplicht voldoet, dan kan hij de VvE een boete opleggen. Deze schuld van de vereniging is een deelbare prestatie. Indien de VvE niet betaalt, dan volgt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid dat het bevoegd gezag vervolgens een lid van de VvE voor betaling kan aanspreken. De “gekozen” eigenaar is dan gehouden om zijn deel van die boete te betalen.

Het bovenstaande voorbeeld laat overigens de situatie onbesproken dat zowel een VvE als haar leden voor een publiekrechtelijk dwangbevel kan worden aangeschreven. Deze geadresseerden kunnen dan afzonderlijk als “overtreder” kwalificeren. In deze situatie zou elke overtreder voor volledige betaling van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete kunnen worden aangesproken.

Ondeelbare prestatie

Bij een ondeelbare prestatie brengt de hoofdelijkheid van artikel 5:113 lid 5 BW mee dat zowel de VvE als een eigenaar tot volledige betaling van die schuld kan worden aangesproken.

Bij een ondeelbare prestatie kan worden gedacht aan een geldlening die door een VvE is aangegaan waarbij in de overeenkomst tot geldlening is opgenomen dat die lening een ondeelbare schuld vormt.

Meer informatie over de aansprakelijkheid voor schulden van de VvE?

Mocht u vragen hebben over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de VvE, dan kunt u contact opnemen met een gespecialiseerd advocaat VvE-recht van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]

Flinck Advocaten

Advocaat

Bij Flinck Advocaten houden we ons met name bezig met het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verbintenissenrecht, beslag, executie en faillissementsrecht.