Aansprakelijkheid makelaar bij een all-in huurprijs

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Een makelaar kan aansprakelijk worden gehouden voor de schade die voortvloeit uit het opstellen van een huurovereenkomst waarin ten onrechte een ‘all-in’ huurprijs wordt gehanteerd. Daarnaast kan de makelaar in sommige gevallen aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het onjuist adviseren over het verhuren van ongeliberaliseerde woonruimte.

Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over de aansprakelijkheid van een makelaar bij een all-in huurprijs. Wanneer kan de makelaar aansprakelijk worden gehouden?

Strafkorting bij all-in huurprijs

In het geval dat een all-in huurprijs wordt gehanteerd bij ongeliberaliseerde woonruimte kan de huurder verzoeken de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. In het geval komt vast te staan dat er (i) sprake is van ongeliberaliseerde woonruimte en (ii) sprake is van een all-in huur, zal de Huurcommissie de maximaal toelaatbare huurprijs vaststellen op slechts 55% van de maximale huurprijsgrens volgens het Woning Waardering Stelsel (‘WWS’). Gelet op deze stevige sanctie is het van groot belang dat de uitsplitsing tussen kale huur en servicekosten (door de makelaar) wordt aangebracht in de huurprijs, zodat geen all-in huurprijs ontstaat.

Uitsplitsing benoemen ook bij onbetaalde services

Ook in het geval dat de huurovereenkomst naast de kale huur onbetaalde services bevat, is het raadzaam om in de huurovereenkomst vast te stellen dat de kosten daarvoor ‘nihil’ zijn. Zodoende wordt voorkomen dat later door de huurder een verwijt kan worden gemaakt dat er sprake is van een all-in huur met alle gevolgen van dien.

Aansprakelijkheid makelaar bij all-in huur

In het geval een makelaar onjuist heeft geadviseerd bij het opstellen van een huurovereenkomst waarin een all-in huurprijs wordt gehanteerd, kan deze aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daaruit voortvloeit. In een recente uitspraak is dat door het Gerechtshof Amsterdam bevestigd.

Aansprakelijkheid makelaar bij huurprijscorrectie van ongeliberaliseerde woonruimte

In voornoemde uitspraak heeft het Gerechtshof zich ook uitgelaten over vraag of de makelaar aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die voortvloeit uit een onjuist advies over de (ongeliberaliseerde) huurprijs. In deze zaak heeft de makelaar geadviseerd een huurprijs te hanteren die ver uitstijgt boven de maximaal toegestane huurprijs voor de woning, waarvan later zou blijken dat deze (net) niet geliberaliseerd was. Het Gerechtshof overweegt dat het in dit geval te ver draagt om het risico van het net wel of net niet geliberaliseerd zijn van de woning voor rekening van de makelaar te laten komen.

Dat neemt niet weg dat in (over)duidelijke gevallen van onjuiste advisering over de huurprijs de makelaar aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die ontstaat uit de huurprijswijziging. Of de makelaar aansprakelijk is dient namelijk te worden getoetst aan de maatstaf of de makelaar heeft gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar mag worden verwacht.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de aansprakelijkheid van de makelaar of wilt u advies over een procedure bij de Huurcommissie? Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde vastgoed advocaat van advocatenkantoor Flinck Advocaten, mr. Mathieu Vreeswijk via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]