Go to Top

Actualiteiten

VvE boete

Binnen de VvE gelden (gedrags)regels en voorschriften. Ter voorkoming dat eigenaars de regels schenden, kan binnen een VvE een boeteregeling gelden. De VvE is namelijk bevoegd om voor elke overtreding passende boetes te stellen.  Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over de VvE boete. De regelgeving van een VvE volgt uit de akte van splitsing, het toepasselijk modelreglement en/of een huishoudelijk reglement. In deze documenten staan artikelen waarin verschillende (gedrags)regels en voorschriften zijn vervat. Daarmee wordt het functioneren van …Lees meer

Wat zijn de kosten van een rechtszaak?

Als u besluit te gaan procederen, gaan daar vaak hoge kosten mee gepaard. In de meeste gevallen kunt u slechts een gedeelte van de gemaakte kosten vergoed krijgen. Maar om welke kosten gaat het dan precies? Wat zijn de kosten van een rechtszaak? Kunt u bijvoorbeeld de kosten van ingewonnen advies en verstuurde sommatiebrieven verhalen op uw schuldenaar? En hoe zit het met griffiegelden die aan de rechtbank betaald moeten …Lees meer

VvE procesvolmacht: hoe werkt het?

Indien eigenaars hun periodieke VvE bijdragen of verbeurde boetes niet betalen, kan een rechtszaak een laatste poging van de VvE zijn om te incasseren. Rechtsmaatregelen kunnen ook noodzakelijk zijn indien een overtreding van het splitsingsreglement moet worden opgeheven. Individuele eigenaars kunnen hiervoor een rechtszaak starten, maar de VvE als vereniging kan dat ook doen. Om namens de VvE te procederen moet het bestuur daartoe worden gevolmachtigd. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over de VvE procesvolmacht. Een bestuur kan niet …Lees meer

VvE Vergadering

Binnen de VvE is de vergadering van eigenaars (de “Vergadering”) het hoogste orgaan. De (jaarlijkse) ledenvergadering is het podium waarop de Vergadering haar bevoegdheden kan gebruiken door besluiten te nemen. Deze besluitvorming is gebonden aan formaliteiten. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over de Vergadering, de besluitvorming en de formaliteiten van de ledenvergadering. Ingevolge artikel 5:125 BW komen aan de Vergadering alle bevoegdheden binnen de VvE toe, die niet door de wet of de akte …Lees meer

Opschorting en verrekening van de VvE bijdrage

De VvE bijdrage wordt gewoonlijk periodiek door appartementseigenaars voldaan. Het kan voorkomen dat een eigenaar zijn VvE bijdrage niet wil betalen. Bijvoorbeeld omdat de VvE haar afspraken niet nakomt. Mogelijk wil een eigenaar de betaling van zijn VvE bijdrage dan opschorten of verrekenen. De vraag die voorligt is of opschorting en verrekening van de VvE bijdrage mogelijk is. Mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over de opschorting en verrekening van de VvE bijdrage. De kenmerken van opschorting en verrekening …Lees meer