Go to Top

Actualiteiten

Snel incasseren

Partijen kunnen hun afspraken schriftelijk in een overeenkomst vastleggen. Naderhand kan een geschil ontstaan omdat één partij zijn afspraken niet nakomt. De schuldeiser kan via de rechter  nakoming afdwingen. Indien na een veroordeeld vonnis toch niet wordt betaald, dan kunnen de bezittingen van de schuldenaar worden geëxecuteerd. Dan wordt er alsnog geïncasseerd. De vraag is of deze procedure altijd noodzakelijk is en of dit sneller kan. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer over het snel incasseren van vorderingen, zonder tussenkomst …Lees meer

Belangenafweging bij ontruimingsbescherming ex 7:230a BW

In de praktijk komt het geregeld voor dat een huurder van ‘overige bedrijfsruimte’ ex artikel 7:230a BW, aan het einde van het huurcontract aanspraak wil maken op verlenging van de termijn waarbinnen de ontruiming dient plaats te vinden, ook wel ‘ontruimingsbescherming’ genoemd. In mijn eerdere bijdrage ‘ontruimingsbescherming kantoorruimte’ zet ik uiteen wat die ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW precies inhoudt. In deze blog zal ik dieper ingaan op de belangenafweging …Lees meer

Voorkomen van conservatoir beslag

Een schuldeiser kan conservatoir of executoriaal beslag leggen op bezittingen van zijn schuldenaar.  Executoriaal beslag is een uitwinnend beslag waarbij zaken daadwerkelijk worden verkocht. Conservatoir beslag wordt ook wel een bewarend beslag genoemd. De functie van conservatoir beslag is om verhaal op de schuldenaar veilig te stellen (tot aan het vonnis). Dit beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld loon en aandelen. Mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het voorkomen van het conservatoir beslag. …Lees meer

Volmacht

De wet kent verschillende vormen van vertegenwoordiging. De verschillende vormen zijn aan regels onderworpen en neergelegd in specifieke artikelen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorbeelden hiervan zijn lastgeving, zaakwaarneming en vertegenwoordiging van minderjarigen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten behandelt in een aantal blogs de verschillende vormen van vertegenwoordiging. In deze bijdrage de meest voorkomende vorm van vertegenwoordiging: de volmacht. Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, …Lees meer

Boete voor de niet-ingeschreven VvE

De VvE is een vereniging die ontstaat bij de splitsing van een gebouw. Het lidmaatschap van een VvE is voor een appartementsgerechtigde verplicht. Die eigenaar kan te maken krijgen met een actieve, maar ook met een slapende VvE. Een slapende VvE heeft bijvoorbeeld geen (actief) bestuur, er wordt niet vergaderd en/of contributies geïnd voor een fonds. Vaak is een slapende VvE ook niet in het handelsregister geregistreerd, terwijl dat wettelijk is verplicht. Mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck …Lees meer