Go to Top

Actualiteiten

Vakantieverhuur niet zonder risico’s

Eigenaars van appartementen gaan er veelal vanuit dat zij hun woning mogen verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Een logische gedachte. Immers, dat appartement is hun eigendom. Hiervoor gelden echter (strikte) beperkingen. Die beperkingen volgen niet alleen uit overheidsregels, maar juist ook uit regelgeving van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het veelvoorkomende verbod op vakantieverhuur. Tot “particuliere vakantieverhuur” behoort de verhuur via Airbnb of het aanbieden van shortstay en Bed&Breakfast. Hiervoor gelden publiekrechtelijke voorwaarden, die per …Lees meer

Beslag gelegd op rekening van de Staatsloterij

Afgelopen week werd het groots aangekondigd in het nieuws: Loterijverlies heeft voor bijna EUR 122 miljoen beslag gelegd op rekening van de Staatsloterij. Uit de verschillende berichten die hierover in de media zijn verschenen, blijkt dat het niet voor iedereen even duidelijk is hoe er precies beslag wordt gelegd en wat daarbij allemaal komt kijken. Advocaat Vincent Melens van Flinck Advocaten maakt een reconstructie aan de hand van de beschikbare …Lees meer

Snel incasseren

Partijen kunnen hun afspraken schriftelijk in een overeenkomst vastleggen. Naderhand kan een geschil ontstaan omdat één partij zijn afspraken niet nakomt. De schuldeiser kan via de rechter  nakoming afdwingen. Indien na een veroordeeld vonnis toch niet wordt betaald, dan kunnen de bezittingen van de schuldenaar worden geëxecuteerd. Dan wordt er alsnog geïncasseerd. De vraag is of deze procedure altijd noodzakelijk is en of dit sneller kan. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer over het snel incasseren van vorderingen, zonder tussenkomst …Lees meer

Belangenafweging bij ontruimingsbescherming ex 7:230a BW

In de praktijk komt het geregeld voor dat een huurder van ‘overige bedrijfsruimte’ ex artikel 7:230a BW, aan het einde van het huurcontract aanspraak wil maken op verlenging van de termijn waarbinnen de ontruiming dient plaats te vinden, ook wel ‘ontruimingsbescherming’ genoemd. In mijn eerdere bijdrage ‘ontruimingsbescherming kantoorruimte’ zet ik uiteen wat die ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW precies inhoudt. In deze blog zal ik dieper ingaan op de belangenafweging …Lees meer

Voorkomen van conservatoir beslag

Een schuldeiser kan conservatoir of executoriaal beslag leggen op bezittingen van zijn schuldenaar.  Executoriaal beslag is een uitwinnend beslag waarbij zaken daadwerkelijk worden verkocht. Conservatoir beslag wordt ook wel een bewarend beslag genoemd. De functie van conservatoir beslag is om verhaal op de schuldenaar veilig te stellen (tot aan het vonnis). Dit beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld loon en aandelen. Mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het voorkomen van het conservatoir beslag. …Lees meer