Go to Top

Actualiteiten

Selectieve betaling; is een bestuurder aansprakelijk?

Bij een dreigend faillissement zijn er in de regel onvoldoende liquide middelen om alle schuldeisers te voldoen. Om de onderneming te ‘redden’ kiest een bestuurder er soms voor om een belangrijke schuldeiser (bijv. belangrijke leverancier of verhuurder) wél te betalen, terwijl andere schuldeisers niet meer worden betaald. Dit wordt selectieve betaling genoemd. Als sprake is van een dreigend faillissement kan een dergelijke selectieve betaling onrechtmatig zijn.  Alle schuldeiser moeten namelijk in het zicht van een faillissement …Lees meer

Airbnb in de huurwoning

De verhuur van woonruimte via Airbnb is gebonden aan publiekrechtelijke regelgeving. De overheidsregels voor vakantieverhuur kunnen verschillen per gemeente. Los van overheidsregels is de verhuur via Airbnb gebonden aan privaatrechtelijke regelgeving. Zo geldt voor een appartementseigenaar binnen een gebouw doorgaans een verbod tot verhuur via Airbnb, tenzij de VvE toestemming voor Airbnb geeft. Ook op het gebied van huurrecht bestaan beperkingen. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over Airbnb in de huurwoning. In de regel staan in huurovereenkomsten drie (standaard) verplichtingen …Lees meer

Stoppen met een coöperatie?

Een eigenaar van een bungalow of een bedrijfspand op een park is vaak lid van een coöperatieve vereniging van eigenaren. Deze leden worden geacht financieel bij te dragen aan onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten en zaken, maar soms ook aan commerciële doeleinden. Bijvoorbeeld ten behoeve van de receptie of de uitbesteding van externe verhuur van bungalows. Leden kunnen hierover in conflict raken met het bestuur of de beheerder (een exploitatiemaatschappij). Leden vragen zich dan ook weleens af: Stoppen met een coöperatie, is dat …Lees meer

Vakantieverhuur niet zonder risico’s

Eigenaars van appartementen gaan er veelal vanuit dat zij hun woning mogen verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Een logische gedachte. Immers, dat appartement is hun eigendom. Hiervoor gelden echter (strikte) beperkingen. Die beperkingen volgen niet alleen uit overheidsregels, maar juist ook uit regelgeving van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het veelvoorkomende verbod op vakantieverhuur. Tot “particuliere vakantieverhuur” behoort de verhuur via Airbnb of het aanbieden van shortstay en Bed&Breakfast. Hiervoor gelden publiekrechtelijke voorwaarden, die per …Lees meer

Beslag gelegd op rekening van de Staatsloterij

Afgelopen week werd het groots aangekondigd in het nieuws: Loterijverlies heeft voor bijna EUR 122 miljoen beslag gelegd op rekening van de Staatsloterij. Uit de verschillende berichten die hierover in de media zijn verschenen, blijkt dat het niet voor iedereen even duidelijk is hoe er precies beslag wordt gelegd en wat daarbij allemaal komt kijken. Advocaat Vincent Melens van Flinck Advocaten maakt een reconstructie aan de hand van de beschikbare …Lees meer