Go to Top

Blog Archief

Selectieve betaling; is een bestuurder aansprakelijk?

Bij een dreigend faillissement zijn er in de regel onvoldoende liquide middelen om alle schuldeisers te voldoen. Om de onderneming te ‘redden’ kiest een bestuurder er soms voor om een belangrijke schuldeiser (bijv. belangrijke leverancier of verhuurder) wél te betalen, terwijl andere schuldeisers niet meer worden betaald. Dit wordt selectieve betaling genoemd. Als sprake is van een dreigend faillissement kan een dergelijke selectieve betaling onrechtmatig zijn.  Alle schuldeiser moeten namelijk in het zicht van een faillissement …Lees meer

Beslag gelegd op rekening van de Staatsloterij

Afgelopen week werd het groots aangekondigd in het nieuws: Loterijverlies heeft voor bijna EUR 122 miljoen beslag gelegd op rekening van de Staatsloterij. Uit de verschillende berichten die hierover in de media zijn verschenen, blijkt dat het niet voor iedereen even duidelijk is hoe er precies beslag wordt gelegd en wat daarbij allemaal komt kijken. Advocaat Vincent Melens van Flinck Advocaten maakt een reconstructie aan de hand van de beschikbare …Lees meer

Volmacht

De wet kent verschillende vormen van vertegenwoordiging. De verschillende vormen zijn aan regels onderworpen en neergelegd in specifieke artikelen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorbeelden hiervan zijn lastgeving, zaakwaarneming en vertegenwoordiging van minderjarigen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten behandelt in een aantal blogs de verschillende vormen van vertegenwoordiging. In deze bijdrage de meest voorkomende vorm van vertegenwoordiging: de volmacht. Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, …Lees meer

Regresrecht

In het bedrijfsleven komt het vaak voor dat een bank of verhuurder extra zekerheid verlangt in de vorm van borgstelling of hoofdelijkheid. Het is ook mogelijk dat een bank zelf extra zekerheid biedt op verzoek van haar klant in de vorm van een bankgarantie. Voldoet iemand een schuld die ten laste van een ander zou behoren te komen, dan kan degene die is aangesproken zich onder omstandigheden verhalen op die ander. …Lees meer

Vertegenwoordiging van een BV: wie is bevoegd?

Een rechtspersoon (zoals een BV of een stichting) is voor het aangaan van verbintenissen, afhankelijk van vertegenwoordigers. Zij kan zelf immers geen rechtshandelingen verrichten. Maar wie mag een rechtspersoon vertegenwoordigen? En hoe kan dat precies worden vastgesteld? Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel biedt belangrijke informatie om te kunnen vaststellen wie hiertoe bevoegd zijn, maar mag er altijd worden vertrouwd op juistheid van deze gegevens in het Handelsregister? Advocaat mr. …Lees meer