Go to Top

Blog Archief

Airbnb in de huurwoning

De verhuur van woonruimte via Airbnb is gebonden aan publiekrechtelijke regelgeving. De overheidsregels voor vakantieverhuur kunnen verschillen per gemeente. Los van overheidsregels is de verhuur via Airbnb gebonden aan privaatrechtelijke regelgeving. Zo geldt voor een appartementseigenaar binnen een gebouw doorgaans een verbod tot verhuur via Airbnb, tenzij de VvE toestemming voor Airbnb geeft. Ook op het gebied van huurrecht bestaan beperkingen. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over Airbnb in de huurwoning. In de regel staan in huurovereenkomsten drie (standaard) verplichtingen …Lees meer

Stoppen met een coöperatie?

Een eigenaar van een bungalow of een bedrijfspand op een park is vaak lid van een coöperatieve vereniging van eigenaren. Deze leden worden geacht financieel bij te dragen aan onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten en zaken, maar soms ook aan commerciële doeleinden. Bijvoorbeeld ten behoeve van de receptie of de uitbesteding van externe verhuur van bungalows. Leden kunnen hierover in conflict raken met het bestuur of de beheerder (een exploitatiemaatschappij). Leden vragen zich dan ook weleens af: Stoppen met een coöperatie, is dat …Lees meer

Vakantieverhuur niet zonder risico’s

Eigenaars van appartementen gaan er veelal vanuit dat zij hun woning mogen verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Een logische gedachte. Immers, dat appartement is hun eigendom. Hiervoor gelden echter (strikte) beperkingen. Die beperkingen volgen niet alleen uit overheidsregels, maar juist ook uit regelgeving van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het veelvoorkomende verbod op vakantieverhuur. Tot “particuliere vakantieverhuur” behoort de verhuur via Airbnb of het aanbieden van shortstay en Bed&Breakfast. Hiervoor gelden publiekrechtelijke voorwaarden, die per …Lees meer

Snel incasseren

Partijen kunnen hun afspraken schriftelijk in een overeenkomst vastleggen. Naderhand kan een geschil ontstaan omdat één partij zijn afspraken niet nakomt. De schuldeiser kan via de rechter  nakoming afdwingen. Indien na een veroordeeld vonnis toch niet wordt betaald, dan kunnen de bezittingen van de schuldenaar worden geëxecuteerd. Dan wordt er alsnog geïncasseerd. De vraag is of deze procedure altijd noodzakelijk is en of dit sneller kan. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer over het snel incasseren van vorderingen, zonder tussenkomst …Lees meer

Voorkomen van conservatoir beslag

Een schuldeiser kan conservatoir of executoriaal beslag leggen op bezittingen van zijn schuldenaar.  Executoriaal beslag is een uitwinnend beslag waarbij zaken daadwerkelijk worden verkocht. Conservatoir beslag wordt ook wel een bewarend beslag genoemd. De functie van conservatoir beslag is om verhaal op de schuldenaar veilig te stellen (tot aan het vonnis). Dit beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld loon en aandelen. Mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het voorkomen van het conservatoir beslag. …Lees meer