Go to Top

Blog Archief

Belangenafweging bij ontruimingsbescherming ex 7:230a BW

In de praktijk komt het geregeld voor dat een huurder van ‘overige bedrijfsruimte’ ex artikel 7:230a BW, aan het einde van het huurcontract aanspraak wil maken op verlenging van de termijn waarbinnen de ontruiming dient plaats te vinden, ook wel ‘ontruimingsbescherming’ genoemd. In mijn eerdere bijdrage ‘ontruimingsbescherming kantoorruimte’ zet ik uiteen wat die ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW precies inhoudt. In deze blog zal ik dieper ingaan op de belangenafweging …Lees meer

Eigenbeslag wat zijn de mogelijkheden

Het uitgangspunt in de wet is dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen. Blijft vrijwillige betaling uit, dan kan een schuldeiser conservatoir beslag (laten) leggen op goederen van zijn schuldenaar, om (uiteindelijk) zijn vordering voldaan te krijgen. Beslag komt in vele soorten en maten. Zo is het mogelijk om beslag te leggen op onroerend goed, roerende zaken of bijvoorbeeld op aandelen. Daarnaast is het …Lees meer

De ballotageregeling in de VvE nader besproken

In de regel hebt u als appartementseigenaar binnen de VvE het recht om uw privé-gedeelten exclusief te gebruiken, of in gebruik te geven door bijvoorbeeld te verhuren. Op dit uitgangspunt bestaan uitzonderingen. Één van deze uitzonderingen is de ‘ballotageregeling’. Een ballotageregeling houdt kort gezegd in dat het gebruik door de eigenaar en/of door een huurder aan toestemming van de Algemene Vergadering (AV) wordt onderworpen. Wat vormt de juridische grondslag van …Lees meer

Openbaar betekenen, is uw wederpartij met de noorderzon vertrokken?

Is uw wederpartij vertrokken, zonder een nieuwe woon- of verblijfplaats op te geven. Geen nood het Nederlandse procesrecht biedt diverse mogelijkheden voor het oproepen van dergelijke partijen in de civiele procedure. Het is mogelijk om partijen op te roepen die in het buitenland gevestigd zijn en het is mogelijk om partijen op te roepen waarvan de woonplaats zowel in Nederland, als daarbuiten, onbekend is. In dat laatste geval kunt u …Lees meer

Vreemdelingenbeslag

Als advocaat beslag- en executierecht wordt geregeld de vraag voorgelegd of het mogelijk is om conservatoir beslag te leggen op goederen van buitenlandse partijen. In de regel is dat mogelijk, voor zover die goederen zich in Nederland bevinden op het moment van beslaglegging. Voor het beslag ten laste van partijen die niet in Nederland gevestigd zijn, kent de wet een speciale regeling die het in sommige gevallen eenvoudiger maakt om …Lees meer